SIP: ​Neistinite tvrdnje koje se plasiraju u javnost o 'nestanku više od 35 tona glasačkih listića'

SIP: ​Neistinite tvrdnje koje se plasiraju u javnost o 'nestanku više od 35 tona glasačkih listića'

Središnje izborno povjerenstvo BiH odbacuje kao neistinite tvrdnje koje se plasiraju u javnosti o „nestanku više od 35 tona glasačkih listića“. Portal koji je plasirao takve informacije nije zasnovao svoje tvrdnje na zvaničnom dokumentu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, odnosno Izvješću komisije o stanju u Skladištu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH broj 07-2-50-2-164-8/14 koji je jednoglasno usvojen na 18. sjednici Središnjeg izbornog povjerenstva BiH održanoj 24.4.2014. godine. Utvrđivanje činjenjeničnog stanja u Skladištu SIP BiH je provedeno na zahtjev upravo Središnjeg izbornog povjerenstva BiH a zbog preseljenja skladišta na drugu lokaciju. U vezi s lažnom pričom o „nestanku više od 35 tona glasačkih listića“, u medijima su zlonamjerno izvučeni iz konteksta i plasirani samo pojedini dijelovi Izvješća o izvršenoj reviziji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH za 2016. godinu kojeg je objavio Ured za reviziju Institucija BiH bez navođenja konačnog mišljenja revizora. 

Navedeno Izvješće je dostupno pod ovim linkom.

U interesu istinitog informiranja javnosti, ističemo da se u revizorskom izvješću  pored ostalog navodi: „Prema našem mišljenju, financijski izvještaji Komisije prikazuju fer i istinito, u svim materijalnim aspektima, stanje imovine, obaveza i izvora sredstava na 31.12.2016. godine i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na navedeni datum, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja.“, kao i „Prema našem mišljenju, aktivnosti, financijske transakcije i informacije prikazane u financijskim izvještajima Komisije za 2016. godinu u skladu su, u svim materijalnim aspektima, sa zakonima i drugim propisima kojima su regulirane.“.

Također, podsjećamo javnost da su sva dosadašnja detaljna izvješća o provođenju zakona u nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH usvojena u Parlamentarnoj skupštini BiH, da su sva dosadašnja izvješća o izvršenoj reviziji Središnjeg izbornog povjerenstva BiH pozitivna,  te da je rad Središnjeg izbornog povjerenstva BiH kontinuirano podložan provjerama nadležnih državnih organa.

Dakle, sve evidencije u Skladištu SIP BiH su uredno vođene i vode se. Plasirana je laž o nestanku više od 35 tona glasačkih listića, i to je samo jedna u nizu laži plasiranih u posljednje vrijeme na štetu Središnjeg izbornog povjerenstva BiH, priopćeno je iz SIP-a.

Pogled.ba

na vrh članka