Usvojen program razvoja zaštite i spašavanja u ŽZH

Usvojen program razvoja zaštite i spašavanja u ŽZH


Na 31. redovitoj sjednici Skupštine Županije Zapadnohercegovačke, održanoj 14. svibnja 2018. godine, usvojen je Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Županiji Zapadnohercegovačkoj za razdoblje od 2018. do 2023. godine predstavlja okvirni i temeljni dokument, kojim će se, u procesu razvoja i izgradnje sustava zaštite i spašavanja, unaprijediti provedba Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, provedbeni i drugi akti proistekli iz toga Zakona, odrediti smjerovi razvoja kroz provedbu konkretnih akcijskih planova i prioriteta, uskladiti i funkcionalno objediniti rješenja nositelja planiranja iz drugih sistemskih zakona koja se odnose na ostvarivanje sadržaja mjera zaštite i spašavanja, osobito u ostvarivanju prevencije i postizanja spremnosti za odgovor na prirodne i druge nesreće na području Županije Zapadnohercegovačke, objavila je Uprava civilne zaštite ŽZH.

/HMS/

na vrh članka