Freelanceri iz FBiH koji zarađuju u inozemstvu dužni su platiti porez čak i retroaktivno od 2015.

Freelanceri iz FBiH koji zarađuju u inozemstvu dužni su platiti porez čak i retroaktivno od 2015.
 
Porezna uprava Federacije BiH trenutno obrađuje podatke za prilive dohotka više od 10.000 KM. Međutim, poručuju da je u cilju Porezne uprave Federacije BiH poštivanje načela pravednosti prema svim poreznim obveznicima, što znači da će svi prihodi iz inozemstva, bez obzira na iznos, biti predmet obrade Porezne uprave Federacije BiH u narednom periodu.

Freelanceri godišnje zarađuju i više od 10.000 KM


Porezna uprava Federacije BiH je ovu aktivnost započela prije pola godine kada je svim bankama na teritoriji Federacije BiH upućen poziv da dostave podatke o fizičkim osobama koje su tokom 2015., 2016. i 2017. godine putem PayPal sistema, MoneyGrama i drugih servisa plaćanja ostvarili prilive na transakcijski račun u ukupnom iznosu od 10.000 KM i više u toku jedne godine.

Postupajući po navedenom zahtjevu banke su dostavile tražene podatke.

Analizom dostavljenih podataka konstatovano je da su 843 fizičke osobe s prebivalištem na području Federacije BiH putem PayPal sistema, MoneyGrama i drugih servisa u iznosima od 10.000 KM i više u toku jedne godine u periodu od 2015. do 2017. godine ostvarile prihod u iznosu većem od 37 milijuna KM.

Porezna uprava Federacije BiH se prvo opredijelila za kontrolu građana koji imaju prilive iz inozemstva na godišnjem nivou veće od 10.000 KM, iz razloga što se prednost za kontrolu uvijek daje velikim poreznim obveznicima, gdje se očekuje da će se utvrditi veće obaveze.

"Porezna uprava je uputila poziv svim fizičkim osobama – rezidentima Federacije BiH koji ostvare prihod iz inozemstva po osnovu dohotka i priliva novca da prijave i plate porez na dohodak. Obveznik poreza na dohodak je rezident Federacije BiH koji je ostvario dohodak po bilo kom osnovu u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i priliv novca u vidu poklona oporezivih po kantonalnim propisima", kazali su nam iz te institucije.

Sve osobe koje su u periodu od 2015. do 2017. godine ostvarile prihod iz inozemstva, dužne su da u roku od 30 dana Poreznoj upravi Federacije BiH prijave i plate porez na dohodak po osnovu ostvarenih prihoda u navedenom periodu.

Nadležne u Poreznoj upravi smo pitali na osnovu kojeg člana zakona mogu naplatiti porez freelancerima koji prihod ostvaruju u inozemstvu.

"U članovima od 27. do 34. Zakona o Porezu na dohodak (Službene novine Federacije BiH, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), obuhvaćeni su svi načini oporezivanja i plaćanja svih vrsta dohotka propisanih zakonom. Također, Članom 70. b Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (Službene novine Federacije BiH, broj 30/18) propisano je da 'Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz člana 12. stav (4) tačka 3) Zakona o porezu na dohodak, a prihod ostvaruju neposredno iz inozemstva, dužni su na taj dohodak sami obračunati akontaciju poreza od samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10 posto bez prava na priznavanje ličnog odbitka iz člana 24. ovog zakona i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak', kazali su. Svi koji žele prijaviti svoj porez obrasce mogu pronaći ovdje i ovdje.

Kazne i do 3.000 KM


Porezni obveznik koji ostvari dohodak od nesamostalne djelatnosti iz inozemstva prijavljuje ga do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu putem prijave Obrazac GPD-1051 - Godišnja prijava poreza na dohodak. Obrazac se podnosi nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičke osobe. Navedeni obrasci nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

Oni koji ne podnesu prijavu za plaćanje poreza bit će i novčano sankcionisani.

"Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH propisano je da će fizička osoba koja ne podnese poreznu prijavu Poreznoj upravi biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 300 KM do 3.000 KM", navode iz Porezne uprave FBiH.

Naglašeno je i da se porez može naplatiti i obračunati retroaktivno, a Porezna uprava je kao obračunski period uzela period od 2015. godine.

"Shodno odredbama člana 73. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH za porez i za kaznu koja se odnosi na taj porez, razrez se može izvršiti u roku od pet godina nakon što je porezna prijava za taj porez podnesena ili nakon dana dospijeća tog poreza, računajući od dana koji je kasnije nastupio. Porezna uprava Federacije BiH može izvršiti retroaktivno u roku od pet godina utvrđivanje poreznih obaveza", navodi se u odgovoru.

Ipak, iz te institucije poručuju da je interes građana koji prijavljuju svoje porezne obaveze postojao i prije objavljivanja ovog javnog poziva te očekuju da će u najvećem broju građani sami prijaviti svoje obaveze i na taj način izbjeći eventualne kazne.
 
Izvor: Klix.ba
na vrh članka