Uređenje središta Gruda dobit će nastavak, obrisi grada sve su vidljiviji

Uređenje središta Gruda dobit će nastavak, obrisi grada sve su vidljiviji

Uređenje središta Gruda koje je pod neslužbenim sloganom “Više manjih projekata” počelo 2012. godine, u potpunosti je postiglo svoju svrhu – da urbana zona Gruda dobije obrise grada. Naravno, posla ima još dosta pošto središte nije bilo jedino gradilište u ovoj općini, ali ima i vidljivih rezultata. Trenutno, gradi se i u Parku hrvatskih velikana u Grudama gdje se uređuje šetnica, a uskoro će i najmlađi dobiti svoje sadržaje, piše Večernji list BiH.

Ljepši izgled

Ovih dana Općinsko vijeće donijelo je Odluku o pristupanju izradi regulacijskog plana uređenja – Centar Grude, čija će realizacija još više pridonijeti njihovu ljepšem izgledu. Naravno, plan je dugoročan, radi se o razdoblju od 2019. do 2029. godine. Plan je omeđen ulicama fra Gabre Grubišića na zapadu, Ulicom kralja Tomislava na istoku i sa sjeverne strane Ulicom Gojka Šuška. S južne strane granica obuhvaća područje od Ulice fra Gabre Grubišića, prati Ulicu Republike Hrvatske, ulazi u Ulicu Mate Bobana do križanja s Ulicom dr. Franje Tuđmana, na području Mjesne zajednice Grude Centar. Pripremu za izradu regulacijskog plana uređenja obavlja općinska Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar. Kako je potvrđeno Večernjem listu, nositelj pripreme će izraditi program i plan aktivnosti za pripremu i izradu regulacijskog plana uređenja.

Pravo raspolaganja

S obzirom na ozbiljnost projekta, nositelj pripreme je dužan osigurati suradnju i usuglašavanje stavova sa svim subjektima planiranja i drugim zainteresiranim osobama na ovom području, kao i s vlasnicima nekretnina, nositeljima prava raspolaganja i korištenju dijelova područja i objekata na tom području. Posebnu suradnju i usuglašavanje stavova u pogledu planskog uređenja područja nositelj pripreme osigurat će s društvima i drugim pravnim osobama mjerodavnim za vodoprivredu, promet, turizam, zdravstvo, obrazovanje, kulturu, zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa, zaštitu okoliša, društvima i drugim pravnim osobama mjerodavnim za komunalne djelatonosti, predstavnicima vjerskih zajednic, te pribaviti mišljenja i suglasnosti mjerodavnih tijela i organizacija na koje ih zakon obvezuje.

Svoju ocjenu vezanu za “Regulacijski plan uređenja – Centar Grude” moći će dati i žitelji. Nositelj izrade toga plana će se odrediti putem javnog natječaja.

Kako bi sve bilo na najvišoj razini, u pripremi izrade regulacijskog plana odgovarajuće podatke dat će i mjerodavni za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo, energetiku, industriju, promet, komunikacije, znanost, obrazovanje, kulturu, zdravstvo, turizam, zaštitu kulturnog, povijesnog i prirodnog nasljeđa, zaštitu okoliša, kao i druge organizacije. Svoje informacije, mišljenja i suglasnosti osigurat će društva, kao i pravne osobe mjerodavne za komunalne djelatnosti, predstavnici vjerskih zajednica te druga tijela i organizacije. Rok za početak izrade je 180 dana.

/HMS/

na vrh članka