Ukupni dug Federacije BiH smanjen za 229 milijuna KM

Ukupni dug Federacije BiH smanjen za 229 milijuna KM

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu razmatra svoj Program rada za 2019. godinu, koji je rađen u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija. Ovogodišnji prioriteti Vlade su intenziviranje gospodarskog razvoja, jačanje unutarnje društvene stabilnosti i vladavine prava, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine, javlja Hrvatski Medijski Servis. 

Članovi Vlade će se izjasniti o davanju suglasnosti na Elaborat o opravdanosti zajedničkog ulaganja u projekt Tvornice cementa Banovići, te o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije BiH za 2019. godinu.

Vlada FBiH će razmatrati Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2018, kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo financija, a u kojem je navedeno da je ukupan dug na kraju 2018. godine nominalno manji od ukupnog duga na kraju 2017. godine za 229,44 milijuna KM. Stvarno smanjenje duga, bez utjecaja promjene deviznih tečajeva, iznosi 440,8 milijuna KM.

Na dnevnom redu današnje sjednice je i Program ekonomskih reformi Federacije BiH za razdoblje 2019.-2021. godina, koji će biti dostavljen Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, kao koordinirajućoj instituciji za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za ovo razdoblje. Među prioritetima navedeni su poslovno okruženje i smanjenje neformalne ekonomije, jačanje poduzetništva kroz stvaranje povoljnog ambijenta smanjenjem administrativnih i financijskih prepreka za rast i razvoj malog gospodarstva, unapređenje poduzetničke infrastrukture putem projekata podrške sektoru malih i srednjih poduzeća, jačanje konkurentnosti i očuvanje i povećanje zaposlenosti u ovom sektoru.

Za današnju sjednicu Federalne vlada pripremljena je i informacija o završenim aktivnostima na provođenju procesa dubinskog snimanja (Due Diligence) telekom operatera s učešćem državnog kapitala FBiH.

/HMS/

na vrh članka