​Vlada FBiH dio sredstava za sudske presude preusmjerava na novi zakon o braniteljima

​Vlada FBiH dio sredstava za sudske presude preusmjerava na novi zakon o braniteljima

Vlada Federacije BiH usvojila je danas na hitnoj sjednici informaciju o realizaciji zaključka 133. hitne sjednice, održane 5. travnja 2019. godine kojim je Radna grupa bila zadužena da predloži načine izmirenja obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u ovogodišnjem Proračunu FBiH.

Premijer Federacije BiH i federalna ministrica financija zaduženi su da obustave sve isplate obaveza utvrđenih sudskim odlukama u skladu s planiranim sredstvima u Proračunu FBiH za 2019. godinu, do donošenja Rebalansa proračuna FBiH, a Federalno ministarstvo financija zaduženo da, u roku od 15 dana, Vladi dostavi Nacrt izmjena i dopuna Proračuna FBiH za 2019. godinu.

Rebalansom treba dio sredstava od 40 milijuna KM, koja su planirana na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, u visini od 15 milijuna KM, preraspodijeliti na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida obrambeno-osloboditeljskog rata, s ciljem ispunjavanja obaveza koje će biti utvrđene Zakonom o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Tako Vlada FBiH namjerava ispuniti zahtjeve braniteljskih udruga da primjena ovog zakona, umjesto 1. listopada, počne 1. srpnja ove godine.

Zaključeno je da ostatak sredstava od 25 milijuna KM treba planirati tako da za izmirenje obaveza iz radnog odnosa po sudskim odlukama u cijelosti (glavnica, kamata i troškovi postupka) bude usmjereno 8.000.000 KM, a da na posebnom ekonomskom kodu treba planirati sredstva za izmirenje obaveza po osnovu izvansudske nagodbe, u visini od 17 milijuna KM i, time, stvoriti pravne pretpostavke za provedivost izvršenja tih obaveza.

Istaknuto je i da uposlenicima u javnom sektoru treba omogućiti da se odreknu zateznih kamata, kao što su to uradili rudari rudnika Kreka u iznosu većem od 200 milijuna KM, rudari Kaknja od 80 milijuna KM, a uposlenici JP Elektroprivreda BiH nisu uopće tužili poslodavca, iako su na to imali pravo, i tako ostvarili uštede od oko 260 milijuna KM.

Federalna vlada je danas imenovala Radnu grupu sa zadatkom da u roku od 40 dana predloži način izmirenja obaveza po osnovu izvansudske nagodbe u smislu sadržaja javnog poziva, sudionika u procesu pripreme i provedbe izvansudske nagodbe, obrasca ugovora (sporazuma) o izvansudskoj nagodbi, načinu planiranja i izvršavanja planiranih sredstava i drugo, priopćio je Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH. 

Izvor: Pogled.ba

na vrh članka