Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja u FBiH Istaknuto

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja u FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u po hitnom postupku Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Razvojačenim braniteljem se, u smislu ovog zakona, smatra pripadnik Armije Republike BiH, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutarnjih poslova, koji je sudjelovao u pripremama za obranu ili u obrani BiH od 18.9.1991. do 22.4.1996. godine, a minimalno godinu dana.

Razvojačenim braniteljem dobrovoljcem smatra se i osoba koja je, u istom razdoblju, kao maloljetna, dobrovoljno stupila u Oružane snage. Razvojačeni branitelji i članovi njihovih obitelji mogu ostvariti više prava na osnovu ovog zakona. Riječ je o pravima na zdravstvenu zaštitu, liječenje u inozemstvu, banjsko i klimatsko liječenje, jednokratnu novčanu pomoć za liječenje, prednost u korištenju usluga zdravstvenih ustanova, troškove prijevoza za liječenje u drugoj županiji i besplatno liječenje PTSP-a.

Također su osigurani povoljniji uvjeti i prioritet pri zapošljavanju, pomoć u slučaju smrti, novčana egzistencijalna naknada, prijevremeno povoljnije umirovljenje i duži godišnji odmor po osnovu učešća u Oružanim snagama. Egzistencijalnom novčanom naknadom bit će obuhvaćeni razvojačeni branitelji koji imaju 57 godina i stariji, a koji su najmanje jednu godinu bili sudionici u Oružanim snagama, najmanje jednu godinu na zavodu za nezaposlene, i koji nemaju nikakvih drugih prihoda.

Među pravima su i stambeno zbrinjavanje, subvencija plaćanja naknada za pogodnost, za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište i za uređenje građevinskog zemljišta. Tu su i dodjela sredstava za održivi povratak, besplatni priključak na infrastrukturne mreže (voda, električna energija, gas), prednost pri smještaju u penzionerske domove i gerontološke centre, osiguranje povoljnijih uvjeta školovanja, izdavanje identifikacijske kartice razvojačenog branitelja, te besplatna pravna pomoć.

Uz ova prava, propisana je i javna objava jedinstvenog registra branitelja i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida obrambeno-oslobodilačkog rata.

Federalno ministarstvo financija danas je zaduženo da, s ciljem osiguranja sredstava za provedbu Zakona, u najkraćem roku pripremi Rebalans proračuna FBiH za 2019. godinu kako bi i on bio upućen Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri.

Kako je predviđeno, primjena Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji počinje 1. srpnja 2019. godine, uz istovremen prestanak važenja Sporazuma postignutog između Vlade FBiH i braniteljskih udruženja o dostignutoj razini sredstava u proračunu FBiH na poziciji resornog ministarstva namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva braniteljskih kategorija.

Vlada FBiH je danas zadužila rukovoditelje federalnih organa da povuku naloge za isplatu po osnovu tužbi zaposlenika.

/HMS/

na vrh članka