Centar za građansku suradnju Livno organizira županijski sastanak na temu:“ Socijalni dijalog i odnos prema radu i radniku“

Centar za građansku suradnju Livno organizira županijski sastanak na temu:“ Socijalni dijalog i odnos prema radu i radniku“

Centar za građansku suradnju Livno, a u okviru Koalicije za bolju zaštitu radničkih prava organizira županijski sastanak na temu:“ Socijalni dijalog i odnos prema radu i radnikukoji će se održati u Posušju, u četvrtak 27.06.2019. godine s početkom u 10:00 sati u prostoriji restorana “Astoria“.

Sudionici sastanka su sindikati s područja ŽZH; Ministarstvo pravosuđa i uprave ŽZH; FZ MIO/PIO – Županijska administrativna služba za ŽZH; Porezna uprava, Županijska služba za zapošljavanje, Uprava za inspekcijske poslove ŽZH i Županijski zavod za pružanje pravne pomoći. Uvodničar na sastanku će biti Vjekoslav Markota ispred Sindikata djelatnika Mup-a koji će sa učesnicima podijeliti praktična iskustva sindikata u suradnji sa institucijama i poslodavcima, kao i  izazovima u radu  sa kojima se sindikati na području ŽZH-a susreću . Važno je naglasiti da sastanak ima za cilj potaknuti sudionike na otvoreni razgovor o postojećim poteškoćama u radu, prioritetima, preporukama i aktivnostima koje izravno i neizravno utječu kako na rad sindikata tako i na prava radnika, na institucije i njihovu međusobnu suradnju, koja je neizbježna.

Pozivamo članove postojećih sindikata, predstavnike radnika u javnim i privatnim organizacijama i firmama gdje nema osnovane sindikalne organizacije, zatim poslodavce i medije da sudjeluju na navedenom   sastanku.

Sastanak će se održati uz financijsku  podršku Međunarodnog  Olof Palme  Centra.

Izvor:Centar za građansku suradnju Livno

Radio Ljubuški

na vrh članka