Vukoja reagirao na napise o angažmanu u Aluminiju Mostar

Vukoja reagirao na napise o angažmanu u Aluminiju Mostar

Ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja reagirao je na objavu njegova ugovora s mostarskim Aluminijem. U izjavi za HMS Vukoja kaže kako je njegova suradnja s Galerijom Aluminij glede pripreme i realizacije likovnih izložbi započela godinama prije 2017. g. kada je dobio ugovor na godinu dana.

-Ugovor sam dobio jer je dotadašnji voditelj galerije odselio u Irsku, a bilo je u pripremi nekoliko velikih galerijskih projekata u kojima je bila nužna pomoć stručnog suradnika, kaže ravnatelj HNK Mostar.

Podsjeća kako je prva od njih bila velika izložba iz fundusa Galerije Aluminij, povodom 20. obljetnice obnove rada Aluminija. Pored izložbe, tom prigodom je uređen i katalogiziran cjelokupan fundus Galerije.

-Za neupućene obavijest kako je Galerija Aluminij vodeća mostarska galerija i jedna od najboljih galerija u BiH koja se etablirala i u regionalnim okvirima i sasvim je normalno da pored tehničkog osoblja ima i stručne suradnike, pojašnjava Vukoja .

Naglašava kako ge je za posao stručnog suradnika u Galeriji Aluminij, među ostalim, kvalificiralo to što je; pet godina radio kao umjetnički voditelj Gradske galerije TMT u Ljubuškom, napisao preko 50 kataloških tekstova, osvrta i likovnih kritika, organizirao ne samo izložbe nego i aukcije slika i umjetničke konferencije, bio dugogodišnji suradnik Art magazina Kontura iz Zagreba te rubrike „kultura“ Jutarnjeg lista iz Zagreba. Potom to što je autor likovne monografije o Mladenu Soldi, te što je kao vanjski suradnik, predavač na kolegiju „Sociologija kulture i umjetnosti“ na Akademiji likovnih umjetnosti na Širokom Brijegu.

Vukoja ističe kako je sve to u potpunosti u skladu s poslovima iz Članka 1. iz Ugovora o djelu između njega i Aluminija u kojem stoji;

„Ugovorne strane suglasne su da će Izvršitelj svojim osobnim radom u razdoblju od jedne godine, a počev od 1.1.2017.g. obavljati poslove analitičke i savjetodavne pomoći na projektima društveno-odgovornog poslovanja sukladno odredbama ovog Ugovora.
Poslovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju:
– pisanje likovnih kritika (do 12 kartica teksta)
– osmišljavanje i sudjelovanje u osmišljavanju izložbenih kataloga,
– nastupe u ulozi likovnog kritičara na svečanostima otvorenja izložbi,
– pomoć u posudbi prihvaćanja zaprimljenih zahtjeva za izlaganje u „Galeriji Aluminij“
– i sve ostale srodne poslove na zahtjev Naručitelja, a sukladno odredbama ovog Ugovora.“

-Darko Juka je direktor Korporativnih komunikacija i marketinga Aluminija, a time i direktor Galerije koja je u sklopu njegovog odjela, a ja sam u suradnji s njim, kao stručni suradnik, obavljao poslove odabira izlagača, organizacije i realizacije izložbi, pisanja tekstova, izložbene postavke, uređenja kataloga, svečanosti otvorenja izložbi, …o čemu svjedoči citirani članak ugovora, ali i mnogobrojna likovna publika koja prati rad Galerije Aluminij. Na kraju, želim spomenuti samo tri velike izložbe u kojima sam bio kustos, autor teksta i postavke, urednik kataloga, nadzirao dizajn, prijelom i tisak, komunicirao s medijima i držao stručni osvrt na svečanosti otvorenja: „50 djela za 20 godina – izložba iz fundusa Galerije Aluminij“, izložba Marina Topića i prva posthumna izložba Danka Pravice, kazao je Vukoja za HMS.

Iz svega što sam nabrojao jasno je da moj angažman za Galeriju Aluminij u potpunosti opravdava ugovoreni mjesečni honorar koji sam dobivao.

/HMS/

na vrh članka