Broj nezaposlenih osoba u BiH u dvije godine manji za 80 000

Broj nezaposlenih osoba u BiH u dvije godine manji za 80 000

Broj registriranih nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini smanjen je za 42.595 u odnosu na prošlu godinu i prema posljednjim podacima Agencije za statistiku u lipnju je iznosio 405.476.

U lipnju prošle godine bilo je 448.071 nezaposlenih, a u istom mjesecu 2017. bilo ih je 485.888.

Ove godine u lipnju broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 821.124, a od toga 352.447 žena.

Ukoliko se porede registrurane nezaposlene osobe po kvalifikacijskoj strukturi uočava se kako je najveći broj nezaposlenih osoba sa VKV i KV kvalifikacijom 130.566, zatim slijede osobe sa srednjom stručnom spremom 114.441 i nekvalificirane osobe 113.165.

Kao nezaposleni vodi se najmanji broj osoba višeg obrazovanja 6.151, a slijede ih polukvalificirane osobe 7.553.

Broj nezaposlenih osoba je rezultat prikupljanja i obrade podataka koje dostavlja Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Nezaposlenom osobom se smatra svaka osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete i prijavljena je u nekom od Zavoda za zapošljavanje.

Izvor: Ero.tel

na vrh članka