600 000 ljudi u BiH živi sa 3 do 5 KM dnevno

600 000 ljudi u BiH živi sa 3 do 5 KM dnevno

Sve do nedavno, pojam siromaštva primjenjivan je u značenju nedovoljnih prihoda za osnovnu košaricu roba i usluga. Danas je pojam siromaštvo stanje u kojem  nedostaju osnovne mogućnosti za dostojanstven život.Prepoznatljivo je da se siromaštvo očituje na razne načine, među kojima su nedostatak prihoda i sredstava dovoljnih za osiguranje održive egzistencije, glad i neuhranjenost, slabo zdravlje, ograničena ili nikakva dostupnost obrazovanju i ostalim osnovnim uslugama, povećana smrtnost - uključujući smrtnost od bolesti, beskućništvo i nepovoljni  životni  uvjeti,  nesigurno okruženje, društvena diskriminacija i izolacija.

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva obilježava se svake godine 17. studenog u cijelom svijetu. U BiH prema, analizama Sektora socijalne zaštite, oko 600 000 ljudi živi s 3 do 5 KM dnevno, točnije u siromaštvu i ne mogu si priuštiti večeru.

Država nema odgovornosti u ovome što se zove socijalna politika, a entiteti je vode sa zajedničkom negativnom karakteristikom jer ovu oblast vode ministarstva financija, koji socijalna davanja razumiju isključivo kao trošak.

Breme siromaštva, naročito pogađa mlade koji pripadaju marginaliziranim grupama: izbjeglice, raseljene, osobe s invaliditetom, mlade romske nacionalnosti, te nezaposlene, mnogočlane porodice, djecu i samohrane roditelje. 
Mlade žene su češće izložene opasnosti od siromaštva, posebno one koje se susreću s nasiljem i samohrane majke. Siromaštvo je rasprostranjenije među ruralnim stanovništvom.

Iz Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, povodom 17. studenog, rečeno je kako, prema poslјednjoj Anketi o potrošnji domaćinstva BiH 2015, Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, preko 170.000 domaćinstava ili pola milijuna stanovnika u Bosni i Hercegovini bili su ispod praga relativnog siromaštva u 2015. godini. 

"Stopa relativnog siromaštva stanovništva u Bosni i Hercegovini bila je 16,9%. Stopa siromaštva starih (65+)iznosi 19,6%, a udio djece (<15 godina) koja žive u relativno siromašnim domaćinstvima je 18,7%. što je više od prosjeka za zemlju. Prema statusu zaposlenja nositelja domaćinstva, u najvećem riziku od siromaštva su domaćinstva u kojima je nositelj domaćinstva nesposoban za rad (38,5%), a najmanja je kada je nositelj domaćinstva zaposlen 11,6%. 

Prema podacima Agencije za statistiku u Bosni i Hercegovini u 2018.godini, jedan od oblika socijalne zaštite primalo je preko pola milijuna stanovnika, točnije 549.546 korisnika, od čega 129.673 maloljetnih korisnika i 419.873 punoljetnih korisnika" saopćeno je. 
Izvor: 6yka.com 

Pogled.ba

na vrh članka