Za modernizaciju hidroelektrane "Čapljina" 15 milijuna eura

Za modernizaciju hidroelektrane "Čapljina" 15 milijuna eura

Vijeće ministara BiH prihvatilo je inicijativu Ministarstva financija i trezora za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), BiH i Federacije BiH u iznosu 15 milijuna eura - Rehabilitacija i modernizacija Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina".Cilj je produženje životnog vijeka Pumpno-akumulacijske hidroelektrane "Čapljina", odnosno zamjena dotrajale opreme i modernizacija postrojenja starog 40 godina.

Očekuje se povećanje moguće proizvodnje električne energije te povećanje raspoloživosti hidroelektrane za pružanje pomoćnih usluga elektroenergetskom sustavu (EES) BiH i bloku Srbija/Hrvatska/BiH.

Korist od ovog projekta imat će lokalna zajednica, kao i svi korisnici EES-a u BiH, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Lokalna zajednica će imati stabilniji prihod u vidu naknada iz proizvedene električne energije zbog manjeg broja zastoja, a svi korisnici EES-a u vidu stabilnijeg i kvalitetnijeg opskrbljivača električnom energijom.

Pogled.ba

na vrh članka