Odbijena žurna procedura usvajanja izmjena Zakona o otpremninama u ZD Parlamenta BiH

Odbijena žurna procedura usvajanja izmjena Zakona o otpremninama u ZD Parlamenta BiH

Zastupnici Zastupničkog doma Parlamenta BiH nisu prihvatili da se danas po žurnom zakonodavnom postupku izjašnjavaju o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama koji predviđa smanjenje otpremnina.

Prijedlogom zakona je predviđeno da se maksimalna otpremnina smanjuje sa sadašnjih 35.000 KM na 10.000 KM, a te maksimalne iznose u pravilu su primali izabrani i imenovani dužnosnici u institucijama BiH, uključujući zastupnike i izaslanike u državnom parlamentu.

Naime, pred zastupnicima su bile izmjene zakona, koje ponovno predlaže zastupnik Damir Arnaut, a radi se izmjenama koje su već razmatrane i odbijene na prethodnoj sjednici, ali Arnaut je obrazložio da postoje tvrdnje pojedinih zastupnika o pogrešnom glasovanju protiv tog zakona.

Zastupnici će se danas izjašnjavati u drugom krugu glasovanja o nekoliko zakonskih rješenja o kojima Kolegij nije uspio postići suglasnost, a među njima su izmjene Zakona o financiranju institucija BiH, Zakona o patentu i Zakona o Sudskoj policiji koje je predložilo Vijeće ministara BiH.

Kolegij nije postigao suglasnost ni oko izmjena Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH koje je predložio zastupnik Demokratske fronte (DF) Zlatan Begić, a radi se o zakonu kojim bi se uklonile nelogičnosti nastale nakon posljednje izmjene tog zakona, propisujući brojne uvjete za prijavu prebivališta.

Predlagač izmjena Zakona o putnim ispravama BiH, koje predviđaju da se ne omogući izdavanje putovnica za one koji ne plaćaju alimentaciju, Damir Arnaut, pozvao je zastupnike da ne prihvate negativno mišljenje nadležne komisije.

O svim točkama dnevnog reda zastupnici će se izjašnjavati nakon što obave cjelokupnu raspravu.

/HMS/

na vrh članka