NSRS usvojila zaključke: Vraćaju se "izvornom Daytonu", obustavljaju odluke u institucijama BiH

NSRS usvojila zaključke: Vraćaju se "izvornom Daytonu", obustavljaju odluke u institucijama BiH

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske sinoć su na posebnoj sjednici usvojili osam zaključaka, među kojima je i onaj o obustavljanju donošenja bilo kakvih odluka u institucijama BiH.

Zaključci za koje su glasali gotovo svi prisutni poslanici (70 za, dva protiv), i to uprkos oštrim kritikama opozicije, glase:

1. NSRS potvrđuje privrženost RS-a Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH, posebno izvornom tekstu Ustava BiH kao Aneksa IV.

2. NSRS obavezuje predstavnike RS-a u institucijama BiH da predlože u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Zakona o prestanku mandata stranih sudaca i izboru domaćih sudaca u Ustavnom sudu BiH.

3. NSRS zadužuje Vladu RS-a da nastavi ranije započete pregovore sa Vladom FBiH sa ciljem definiranja granične linije između Republike Srpske i Federacije BiH, a u skladu sa Aneksom II Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

4. NSRS obavezuje predstavnike RS-a u institucijama BiH da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja Zakona o prestanku mandata stranih sudaca i izboru domaćih sudaca u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.

5. NSRS naglašava da je RS strana potpisnica svih aneksa Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, samim tim i Aneksa IV koji je Ustav BiH.

6. NSRS potvrđuje da su visoki predstavnici i Ustavni sud BiH kršili Dejtonski sporazum i Ustav BiH i na taj način izmijenili politički sistem suprotno Općem okvirnom sporazumu za mir u BiH, a koji je ugovor međunarodnopravnog karaktera.

7. NSRS obavezuje sve institucije RS-a da ne prihvaćaju i ne provode bilo kakve buduće antidejtonske i nedemokratske odluke Visokog predstavnika i Ustavnog suda BiH.

8. NSRS traži da predstavnici RS-a u organima BiH obavijeste Narodnu skupštinu RS-a o provođenju ovih zaključaka u roku od 60 dana.

U završnom izlaganju predsjednica RS-a Željka Cvijanović kazala je da ovi zaključci izaražavaju zabrinutost, te namjeru političkih zvaničnika RS-a da se vrate izvornom Dejtonu.

Izvor:klix.ba

na vrh članka