SKB Mostar, UKC Sarajevo i UKC Tuzla će dobiti po 10 milijuna maraka

SKB Mostar, UKC Sarajevo i UKC Tuzla će dobiti po 10 milijuna maraka

Federalna vlada usvojila je Program utroška s kriterija raspodjele sredstava “Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH “, utvrđenih u Proračunu Federacije BiH za 2020. godinu, u iznosu od 30.000.000 maraka.

Odobrena je raspodjela zdravstvenim ustanovama u FBiH čiji je osnivač Federacija BiH, i to Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla po 10.000.000 maraka.

Svrha programa je osiguravanje dostignute razine standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite koje se pružaju pacijentima s cijelog teritorija Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, zadovoljavanje zdravstvenih potreba pacijenata s cijelog teritorija Federacije BiH, a koji su korisnici zdravstvenih usluga javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Federacija BiH, tipa sveučilišno-kliničkih bolnica, osiguranje kontinuiranog pružanja sigurnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite u ovim javnim zdravstvenim ustanovama.

Istaknuto je kako će u okviru ovog programa sredstvima transfera biti izmiren dio dospjelih obveza po osnovu nabavke lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i zanavljanje nužne medicinske opreme zbog dotrajalosti, nužnih za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u ovim javnim zdravstvenim ustanovama.

Ova sredstva bit će isplaćivana mjesečno, a na osnovu zahtjeva korisnika sredstava, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću FBiH.

/HMS/

na vrh članka