Vlada FBiH usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima u vezi s koronavirusom

Vlada FBiH usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima u vezi s koronavirusom

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju o poduzetim aktivnostima nadležnih federalnih institucija nakon pojave novog koronavirusa koji je Svjetska zdravstvena organizacija  30.1.2020. godine proglasila javnozdravstvenim izvanrednim stanjem od međunarodnog značaja.

Jedan od zaključaka je da budu osigurana potrebna sredstva za nabavku neophodne opreme, adaptaciju prostora za zaštitu, prvenstveno zdravstvenih radnika i stanovništva u Federaciji BiH u uvjetima pogoršane epidemiološke situacije koronavirusom, te za financiranje karantena.

Danas je usvojen 100.000.000 KM vrijedan Program utroška sredstava kapitalnog transfera javnim poduzećima za izgradnju autocesta i brzih cesta.

Utvrđeno je sedam projekata koji će biti financirani ovim sredstvima, čiji su implementatori javna poduzeća Autoceste FBiH ili Ceste FBiH. Riječ je o izgradnji brze ceste Lašva - Nević Polje, prolaza kroz poslovnu zonu Vitez na ovoj brzoj cesti, južne obilaznice oko Mostara, brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen - faza 1 - u dužini od 5.500 metara, spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanaciji i rekonstrukciju magistralnih cesta u gradu Mostaru, poddionice Šički Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla - Sarajevo, i gradske autoceste u Sarajevu (dionica Stup - Buča Potok).

Usvojen je i Program utroška sredstava "Kapitalni transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta", u iznosu od 15.000.000 KM, utvrđenih proračunom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Ovim sredstvima bit će financirana izgradnja i rekonstrukcija 1. transverzale u Sarajevu.

Vlada je usvojila četiri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih proračunom FBiH za 2020. godinu namijenjenih za podršku povratku, u ukupnom iznosu od 29,6 milijuna KM.

Vlada je Union banci d.d. Sarajevo odobrila kredit po subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih proračunom Federacije BiH za 2020. godinu u iznosu od 15.000.000 KM, s rokom dospijeća od 20 godina i fiksnom kamatnom stopom od 0,1 posto godišnje. Ova sredstva bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja, a što će u značajnoj mjeri doprinijeti rješavanju egzistencijalnih pitanja stanovništva i pozitivno utjecati na ostanak mladih i obrazovanih ljudi u zemlji.

Usvojen je Program utroška sredstava kapitalnog transfera namijenjenog sufinanciranju izgradnje željezničke infrastrukture, utvrđenog ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u iznosu od 5.000.000 KM. Od ovog iznosa, 2.650.000 KM je predviđeno za projekt daljinskog upravljanja vučom na dionici Čapljina - Maglaj, a 2.350.000 KM predstavlja investicijsko ulaganje u gornji stroj pruge 12 na dionici stanica Zenica - stanica Lašva.

Također je usvojen i Program utroška sredstava utvrđen na poziciji transfera drugim nivoima vlasti i fondovima za Akcioni plan Strategije okoliša za 2020. godinu u ukupnom iznosu od 1.500.000 KM.

Federalna vlada je prihvatila zaduženje FBiH po Ugovoru o financiranju između Europske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta Koridor Vc - Središnji dio, u iznosu do 140.000.000 eura za JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar. Sredstva ovog kredita bit će korištena za financiranje izgradnje dvije nepovezane dionice Paneuropske autoceste Koridor Vc koja povezuje Mađarsku preko istočne Hrvatske i Bosne i Hercegovine s Jadranskim morem i obuhvata dionice Poprikuše - Nemila i Tarčin - Ivan.

Vlada je podržala dvije inicijative da kreditnim zaduženjem kod Europske investicijske banke od 20.000.000 eura i kod Europske banke za obnovu i razvoj  od 10.000.000 eura budu osigurana sredstva za realizaciju druge faze Projekta obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika. Cilj projekta je nastavak unaprjeđenja javnog linijskog prijevoza putnika, što je komunalna djelatnost od javnog interesa i obavlja se kao javna služba na području Kantona Sarajevo.

Danas su prihvaćeni izvještaji o prošlogodišnjem radu Federalne vlade i Antikorupcijskog tima Vlade FBiH, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Izvor:pogled.ba

na vrh članka