Najstariji neriješeni sudski predmet u Bosni i Hercegovini datira iz 1966. godine

Najstariji neriješeni sudski predmet u Bosni i Hercegovini datira iz 1966. godine

Najstariji neriješeni sudski predmet u BiH evidentiran je u Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu, a riječ je o postupku koji je pokrenut davne 1966. godine. Radi se o ostavinskom predmetu.Za Glas Srpske iz Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, a na osnovu podataka iz Sistema za automatsko upravljanje sudskim predmetima, potvrđeno je da je riječ o postupku uređenja imovinskih odnosa - raspravljanja zaostavštine gdje sud treba da utvrdi ko su nasljednici umrlog, sačini njegovu zaostavštinu i utvrdi koja prava pripadaju nasljednicima.

Ovaj predmet pokrenut je još 1966. godine, a za njega je u ožujku 2019. godine stranka u postupku dostavila zahtjev za dopunsko rješenje.

"Ovaj ostavinski predmet je, prema dostupnim informacijama, bio završen prije uspostavljanja elektronske evidencije o sudskim predmetima, znači i prije 2010. godine, ali je 2019. godine stranka podnijela zahtjev za podjelu dodatno pronađene imovine", istakli su u VSTV-u BiH, uz napomenu da iz elektronske evidencije nisu dostupni detaljniji podaci o predmetu.

Podaci pokazuju da je i u još nekoliko starih predmeta tema zaostavština.

"Četiri najstarija predmeta u pravosuđu imaju inicijalne akte iz 1966., 1967., 1978. i 1979. godine. U sva četiri slučaja u pitanju su ostavinski predmeti koji se odnose na uređenje imovinskih odnosa, odnosno raspravljanje zaostavštine. Konkretna četiri predmeta su ranije bila u statusu završen, ali su stranke u međuvremenu dostavile prijedloge za raspravljanje naknadno pronađene imovine, pri čemu su ponovo aktivirane radnje po navedenim predmetima", pojasnili su.

Sudovi u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu od početka godine, a zaključno sa 30. lipnjem, riješili su 83.104 najstarija predmeta od 168.973, koliko je bilo predviđeno.

Izvor:pogled.ba

na vrh članka