Smanjena cijena: Komercijalni test na koronavirus od sutra košta 140 maraka

Smanjena cijena: Komercijalni test na koronavirus od sutra košta 140 maraka

-Na osnovu člana 104. stav 1. alineja  Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11) i člana 12. Statuta Zavoda zdravstveenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH („ Službene novine Federacije BiH“, broj: 69/05), 

na  sjednici održanoj 14.08.2020. godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH donio je Odluku u  o izmjeni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, komercijalna cijena testirana na Covid-19 PCR  metodom iznosi 140 konvertibilnih maraka.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se od 15.08.2020. godine - navodi se u informaciji koju smo dobili od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH. 

Tako je značajno smanjena cijena komercijalnih testova na koronavirus čija je cijena do sada bila nešto veća do 200 maraka. 

Izvor:pogled.ba

na vrh članka