HNŽ uskoro dobiva 'CSI tim', mlade stručnjake educira Dragan Primorac

HNŽ uskoro dobiva 'CSI tim', mlade stručnjake educira Dragan Primorac

Stručna edukacija policijskih službenika jedan je od prioriteta Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Obveza stručnog usavršavanja propisana je Zakonom o unutarnjim poslovima HNŽ, tako da Ministarstvo koristi svaku priliku da samostalno ili u suradnji sa drugim policijskim agencijama i centrima za edukaciju policijskih kadrova, kako u zemlji tako u inozemstvu, stručno educira što više svojih policijskih kadrova sukladno modernim općeprihvaćenim policijskim standardima Europske unije i svijeta.

Svaki policijski službenik prilikom ulaska u policijski suatav Hercegovačko-neretvanske županije prolazi temeljnu obuku za čin „policajac“ ili čin „mlađi inspektor“ na Policijskoj akademiji, ovisno o stupnju stručne spreme. Sama sintagma temeljna policijska obuka govori o kakvoj se vrsti edukacije radi. Završetkom temeljne policijske obuke policijski službenici su osposobljeni za obavljanje policijskih poslova i zadaća za onu poziciju na koju se raspoređuju. Međutim, obveza daljnjeg stručnog usavršavanja policijskih službenika ne završava nakon temeljne policijske obuke i zasnivanja radnog odnosa u policijskom organu naše Županije. Cjeloživotno obrazovanje kroz praksu i stručnu edukaciju sastavni je dio obveza za sve policijske službenike, državne službenike i namještenike Ministarstva.

Informacija kako će HNŽ. žargonski rečeno, uskoro imati svoj CSI tim možda zvuči previše filmski, ali upravo to će se uskoro dogoditi.

-Vodeći računa o zakonskoj obvezi permanentnog stručnog usavršavanja kadrova Ministarstva, ovo Ministarstvo i u aktualnim prilikama povezanim sa epidemijom koronavirusa (COVID-19), u granicama svojih mogućnosti koristi svaku priliku za poboljšanje stručnog znanja kako policijskih službenika, tako i državnih službenika i namještenika, koristeći svaku priliku za stručno usavršavanje putem modernih tehnologija zasnovanih na e-edukacijama odnosno online obukama.

Također, koristeći svaku priliku i mogućnost za suradnju, ovo Ministarstvo nastoji osigurati povezivanje sa priznatim visokim obrazovnim ustanovama naše Županije, a sve s ciljem jačanja ljudskih kapaciteta unutar Ministarstva, kako bi u budućnosti isti bili u stanju odgovoriti svim sigurnosnim izazovima modernog vremena. Tako je ovo Ministarstvo u svibnju 2018. godine potpisalo „Sporazum o dugoročnoj suradnji u oblasti znanstvenog i stručnog usavršavanja“ sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru. Tragom tog sporazuma odvija se veoma uspješna suradnja s ovom obrazovnom ustanovom. Osim suradnje sa visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, ovo Ministarstvo surađuje i sa drugim visokoškolskim obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Primjer jedne takve suradnje je Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, s kojim je u tijeku realizacija sudjelovanja naših četvoro policijskih službenika u necikličnom akademskom programu edukacije „Zimska škola – Financijske istrage koruptivnih kaznenih djela“ - govori ministar MUP-a HNŽ Slađan Bevanda za Pogled.ba.

-Vrijedno je spomenuti i činjenicu izuzetno dobre suradnje našeg Ministarstva sa edukacijskim centrima susjednih zemalja, u oblastima koje se tiču stručne edukacije naših policijskih kadrova. U tom smislu, u prethodnom razdoblju je realizirana obuka za tri kriminalistička tehničara i obuka troje policijskih službenika Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za obavljanje očevida prometnih nezgoda na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu. Također, ovo Ministarstvo ima izuzetno dobru suradnju i sa Sveučilištem u Splitu, posebno sa Sveučilišnim odjelom za forenzične znanosti kojeg vodi priznati svjetski stručnjak Dragan Primorac. Tragom te suradnje, studij forenzike u Splitu trenutno pohađa troje policijskih službenika naše Županije. U pitanju je doškolovanje naših policijskih službenika koji su već završili prvi ciklus visokog obrazovanja na nekom od fakulteta, a isti će nakon doškolovanja za stručnjake iz forenzičnih znanosti (obrazovni ciklus 3+2) biti osposobljeni za izuzetno zahtjevne policijske poslove i zadaće iz oblasti forenzike u našem Ministarstvu. Edukacija kao prioritet nalazi se u svim planovima Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Naša je obveza da imamo psihofizički
sposobne i obrazovane policijske službenike, koji će bit u stanju odgovoriti svim sigurnosnim izazovima u budućnosti - ističe Bevanda.

Očekuje se kako će u relativno kratkom roku HNŽ dobiti vrhunski forenzički tim koji će novim metodama rada brže i uspješnij rješavati zločine, te znatno doprinijeti izgradnji sigurnijg društva. Bevanda poručuju kako će se i u budućnosti provoditi slični projekti, te kako će MUP HNŽ za nekoliko godina imati forenzičke timove na vrhunskoj razini koji će biti kapacitirani rješavati najsloženije slučajeve.

Izvor: Pogled.ba

na vrh članka