Ljubuški

Antonela Ćorić, logopedica u DZ Ljubuški, o govorno-jezičnim poremećajima

Govorno-jezični poremećaji mogu se javiti u bilo kojoj životnoj dobi. Najčešće se radi o poteškoćama artikulacije, poteškoćama govora i jezika, komunikacijskim poteškoćama, specifičnim poteškoćama učenja, čitanja i pisanja, mucanju, poremećaju glasa i drugim poremećajima tečnosti govora.

Pretplati se na ovaj RSS feed