Zatvaranje dijelova dionice lokalne ceste Vitina – Otok – Grabovnik

Zatvaranje dijelova dionice lokalne ceste Vitina – Otok – Grabovnik

Općina Ljubuški obavještava sveukupnu javnost da su u ponedjeljak 16.04.2018. godine u vremenskom periodu od 07 – 16 sati planirani radovi na asfaltiranju dijelova dionice lokalne ceste Vitina – Otok – Grabovnik po fazama izvođenja predmetnih radova, te će sukladno potrebama asfaltiranja dolaziti do zatvaranja dijelova predmetne lokalne ceste i izmjene režima prometa unavedenom vremenskom periodu, uz produženje u slučaju nepredviđenih situacija.


Zona izvođenja radova biti će obilježena odgovarajućom prometnom signalizacijom, uznadležnost PU Ljubuški.

Molimo sve sudionike u prometu da se prilagode i pridržavaju navedene situacije, da u navedenom vremenskom intervalu izbjegavaju navedenu lokalnu cestu te koriste alternativne
pravce.

Izvor: Služba za stambeno-komunalne i inspekcijske poslove općine Ljubuški

na vrh članka