Najava: 26. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Najava: 26. sjednica Općinskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik općine Ljubuški”, broj 4/08), sazivam XXVI. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 18.03.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:


Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s XXIV. sjednice Općinskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2018. i Program rada za 2019. godinu Gimnazije Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2018. i Program rada za 2019. godinu SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški,
4. Izviješće o radu za 2018. i Program rada za 2019. godinu Glazbene škole Ljubuški
5. Izviješće o radu za 2018. i Program rada za 2019. godinu Osnovne škole Marka Marulića Ljubuški
6. Izvješće o radu za 2018. i Program rada za 2019. godinu Osnovne škole IB Mažuranić Humac
7. Izvješće o radu za 2018. i Program rada za 2019. godinu Osnovne škole Tina Ujevića Vitina
8. Izvješće o radu za 2018. i Program rada za 2019. godinu JP Parkovi d.o.o. Ljubuški
9. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
10. Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg Izvješća o izvršenju Proračuna općine Ljubuški za 2018. godinu,
11. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
12. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta,
13. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Skupštine općine Ljubuški broj 01/1023/4/88 od 15.02.1988. godine
14. Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. 821/1 u K.O. Ljubuški,
15. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a.) Stipi (Zvonko) Vranješu
b.) „Rasadnik Čuljak“ d.o.o. Čapljina,
c.) Vjekoslavu (Augustin) Majiću


Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški


PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Radio Ljubuški

 

na vrh članka