Integralna snimka 29. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški - audio i foto Istaknuto

Integralna snimka 29. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški - audio i foto

Danas je u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom održana 29. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.


Na dnevnom redu je bilo 13 točaka:

Dnevni red:
1.Usvajanje zapisnika sa XXVIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Ljubuški za 2018. godinu,
3. Informacija o radu Crvenog križa Ljubuški za 2018. godinu i Program rada za 2019. godinu,
4. Informacija o radu Doma zdravlja Ljubuški za 2018.godinu i Program rada za 2019. godinu,
5. Aktualni sat, (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu za 2018. godinu Povjerenstva za socijalnu zaštitu i inkluziju Grada Ljubuški,
7. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Statuta grada Ljubuški na javnu raspravu,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade,
9. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi,
10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana općine Ljubuški (2015-2025),
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Ljubuški,
12. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
13. Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta

Poslušajte o čemu su danas raspravljali vijećnici

 

Ivan Herceg / Radio Ljubuški

na vrh članka