Sindikat: Održana skupština u Gradu Ljubuškom Istaknuto

Sindikat: Održana skupština u Gradu Ljubuškom

U Gradskoj vijećnici Grada Ljubuški održana je Skupština Sindikalne organizacije Grada Ljubuškog na kojoj su pored članova Sindikalne organizacije pozvani i drugi zaposlenici Grada Ljubuškog.

Skupštini su nazočili predsjednik Samostalnog sindikata FBiH, Samir Kurtović i generalni tajnik Adil Aljić, te su predstavili aktivnosti koje provodi Samostalni sindikat, kao i strategiju djelovanja u narednom razdoblju.

Svi prisutni su na Skupštini imali priliku postavljati određena pitanja u vezi Sindikalne organizacije kao i prava članova sindikata.

Izražena je spremnost većine članova Skupštine, posebno onih koji nisu članovi Sindikata da istom pristupe.

Većina nazočnih je bila zadovoljna izlaganjem predsjednika i generalnog tajnika, posebno jer je ovo prvi sastanak na ovoj razini.

Skupština je donijela zaključak da će se u roku od deset dana održati ponovo sastanak i u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata FBiH izabrati novo sindikalno rukovodstvo Grada Ljubuškog.

U skladu sa ranijim dogovorom Samostalni sindikat je gradonačelniku Ljubuškog dostavio potpisan pristup Kolektivnom ugovoru za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH radi potpisa i pristupa istom.

Izvor: Sufbih.ba

na vrh članka