Najava: 31. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški Istaknuto

Najava: 31. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXXI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 16.09.2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati
i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red:

1.Usvajanje zapisnika sa XXX. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu obavljanja komunalnih i turističkih djelatnosti na području uz vodotok rijeka TMT i ostale vodotoke na području općine Ljubuški,
4. Prijedlog Odluke o odobrenju overdrafta, 
5. Prijedlog Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Grada Ljubuškog.
6. Prijedlog Rješenja o:

a)razrješenju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
b)imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,

7.Prijedlog rješenja o:
a)razrješenju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,
b)imenovanju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,

8.Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
9. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih potpora na javnu raspravu,
10.Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o deficitarnim zanimanjima na javnu raspravu

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Izvor: ljubuski.ba

na vrh članka