Integralna snimka 33. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški - audio i foto Istaknuto

Integralna snimka 33. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški - audio i foto

U Gradskoj vijećnici u Ljubuškom danas je održana 33. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški.

Na dnevnom redu se našlo 13 točaka, a sve su jednoglasno usvojene.

Između ostalog, usvojen je rebalans proračuna kojim je proračun Ljubuškog za 2019. uvećan za 989.500,00 KM, a gradski vijećnici su usvojili i Odluku o osnivanju Turističke zajednice Grada Ljubuškog, te donijeli rješenje o imenovanju v.d. direktora i privremenog Nadzornog odbora ove institucije.

Također, parkiranje u Ljubuškom će ubuduće biti besplatno ne samo u nedjelju, nego i subotom, budući da je danas prihvaćen Prijedlog o izmjeni Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području Ljubuškog.

Današnji dnevni red je izgledao ovako:

1. Usvajanje zapisnika sa XXXII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2020-2024. godine,
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu,
5. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu na Javnu raspravu,
6. Prijedlog Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2020. godinu na području Grada Ljubuškog,
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o reguliranju parkiranja na urbanom području općine Ljubuški,
8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o javnim priznanjima,
9. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za prijenos Ugovora o koncesiji:
a) Broj: 02-24-2297/13 na Jadranka (Blago) Marinovića,
b) Broj: 02-24-1421/15 na Andriju (Marijan) Radića,
10. Prijedlog Odluke o osnivanju Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
13. Prijedlog Zaključka o pripremi Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški,

U audiozapisu poslušajte cjelovitu snimku današnje sjednice Gradskog vijeća

 

Radio Ljubuški

na vrh članka