Integralni snimak 40. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški, posljednje u ovom sazivu - audio i foto Istaknuto

Integralni snimak 40. sjednice Gradskog vijeća Ljubuški, posljednje u ovom sazivu - audio i foto

U Gradskoj vijećnici anas je održana 43.sjednica Gradskog vijeća Ljubuškog, ujedno i posljednja u ovom sazivu.

Sjednica je protekla u iznimno korektnoj i konstruktivnoj atmosferi. Očito su stručne službe, a i odbori Vijeća kvalitetno pripremili sjednicu koja je ponudila nekoliko zanimljivih točaka, a sve su Odluke i prijedlozi usvojeni jednoglasno.

Rebalans proračuna prihvaćen je bez zamjerki, kao i prijedlog Odluke o stipendiranju studenata. Jednoglasno je prihvaćen  prijedlog zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Mesne industrije Braća Pivac d. o. o. 

Proračun je povećan za 436.000 konvertibilnih maraka.

Većina tog iznosa usmjeriti će se u mlade i u obrazovanje, kako je v.d. gradonačelnika Vedran Markotić istakao, ulaganje u mlade i njihovo obrazovanje je ulaganje u budućnost.

U izmijenjenom proračunu isplate stipendija povećane su za 200.000 KM, dok se transfer za prijevoz učenika povećava za 125.000 KM.

Kad je riječ o  drugim rashodovnim stavkama, izdvajanja za popravke i održavanje cesta povećani su za 100.000 KM, za održavanje poljskih putova izdvaja se dodatnih 50.000 KM, a povećani su i transferi za sport za 20.000 KM.

Tu je još povećanje izdvajanja za vodonatapne sustave-kanale za 50.000 KM, za kanalizaciju 60.000  KM, itd.

Izdavajanja za gore navedene stavke osigurati će se povećanjem prihoda proračuna.

Prihodi od poreza povećavaju se za 60.000 KM, a kapitalni primici za 900.000 KM. Neporezni prihodi smanjuju se za 164.000 KM, a tekući transferi za 360.000 KM.

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog, a radi se o 43 hektara na Plantaži koje će moći koristiti ljubuški vinari, ali i neke druge zainteresirane stranke.

Vijećnicima su na suradnji i radu za opće dobro na kraju sjednice zahvalili i v.d. gradonačelnika Vedran Markotić i predsjednik Gradskog vijeća Tihomir Kvesić.

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa XLII. sjednice Gradskog vijeća,

2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu,

4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Ljubuškog 2015 2025 godine,

5. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti manjoj od tri metra,

7. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i mesne industrije „Braća Pivac“ d.o.o. Čitluk,

8. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima Grada Ljubuškog za akademsku 2020/21 godinu,

9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,

10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesije na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog, 

11. Prijedlog Zaključka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje

12. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o usvajanju elaborata zaštite izvorišta Prud

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na blizinu gradnje objekta na granici parcele na udaljenosti manjoj od tri metra

Nakon sjednice izjave su nam dali Radoslav Radišić (HDZ BiH 1990), predsjednik Vijeća Tihomir Kvesić i v.d. gradonačelnika Vedran Markotić.

Poslušajte izjave:

Integralni snimak sjednice

Foto:

Mile Kraljević/Radio Ljubuški

na vrh članka