Najava: U ponedjeljak 44. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški Istaknuto

Najava: U ponedjeljak 44. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Bosna  i  H e rcegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

GRAD  LJUBUŠKI

GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-9/20

Ljubuški, 23. listopada 2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), saziva

XLIV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 26. listopada2020. godine(ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:  

 

D n e v n i     red

 

  • Usvajanje zapisnika sa XLIII. sjednice Gradskog vijeća,
  • Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
  • Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „PRUD“,

             Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

                                         PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić

Radio Ljubuški

na vrh članka