Fra Andrija Nikić: Sveti Ivan - audio

Fra Andrija Nikić: Sveti Ivan - audio

Ivanove poslanice mogu se nazvati, a posebno prva, poslanicama ljubavi, jer u njima dolazi 31 puta glagol „ljubiti“ te 21 puta imenica „ljubav“.

On nam je u njima dao i najdivniju definiciju Boga: „Bog je ljubav!“. Otkrivenje je proročka knjiga, o konačnoj pobjedi Isusa Krista.

Sveti Ivan Evanđelist (etim., na hebrejskom יוחנן Johanan, “Gospodin je milostiv”), (Betsaida u Galileji, početkom I. st. – Patmos, 101 g.) apostol i evanđelist, svetac Rimokatoličke Crkve, pisac Evanđelja po Ivanu, Prve, Druge i Treće Ivanove poslanice te knjige Otkrivenja.

Jedan od “stupova” Jeruzalemske Crkve, prve kršćanske zajednice. Poznat je i kao Isusov ljubljeni učenik (Iv 13,23 i Iv 21,7).

Porijeklom Židov iz Galileje. Roditelji su mu bili Zebedej i sveta Saloma, a brat sveti Jakov Stariji.

Poslušajte što nam za blagdan sv. Ivana poručuje naš fra Andrija Nikić

Radio Ljubuški

na vrh članka