Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije - audio

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije - audio

Dana 8. prosinca po rimskom obredu Crkva slavi blagdan Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, izražavajući time svoju vjeru koja je konačnim činom utvrđena od pape bl. Pija IX., u sljedeću vjersku istinu: 

,,da je blažena Djevica Marija, u prvom času svoga začeća, po posebnoj milosti i povlastici svemogućega Boga, predviđajući zasluge Isusa Krista Spasitelja ljudskoga roda, bila očuvana neokaljanom od svake ljage istočnog grijeha.

Poslušajte što o tom blagdanu kaže naš fra Andrija Nikić

Fra Andrija Nikić/Radio Ljubuški

na vrh članka