Obavijest za vinogradare

Obavijest za vinogradare

Iz Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru poslali su obavijest za vinogradare koju prenosimo u cijelosti.

Vinova loza se ovisno od položaja i sortimenta na većini južnih lokaliteta nalazi u fazi razvoja prva 3-4 lista zbog čega je potrebno izvršiti preventivno tretiranje protiv uzročnika bolesti crne pjegavosti (Phomopsis viticola). U tu svrhu preporuča se primjena jednog od fungicida: Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb WP, Cadillac 80 WP, Pinozeb M-45, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP ili Antracol WG 70. U vinogradima gdje se tijekom ranijih vegetacija pojavljivala pepelnica poželjno je koristiti i pripravke na osnovi sumpora (Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kossan WG, Cosavet DF i sl.) koji će preventivno djelovati na uzročnike pepelnice kao i na grinje šiškarice.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača!

Izvor: Federalni agromediteranski zavod Mostar

na vrh članka