Uskrs radio ljubuski2xl

Zavod za poljoprivredu ŽZH: Obavijest proizvođačima jabuka

Zavod za poljoprivredu ŽZH: Obavijest proizvođačima jabuka

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije crvenog voćnog pauka i štetnih grinja zbog čega je potrebno redovito pregledavati nasade jabuka na prisutnost ovih štetnika.

Za suzbijanje crvenog pauka može se koristiti jedan od insekticida: Envidor SC 240, Vertimec 018, Kraft 18 EC ili Zoom 11 SC. U slučaju uočavanja jedinki lisnih ušiju za njihovo suzbijanje može se koristiti jedan od pripravaka: Pirimor 50 WG, Teppeki 500 WG ili Actara 25 WG. U svrhu suzbijanja jabučnog savijača primjenjuje se jedan od insekticida: Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 ili Laser.

 

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

Autor: Zavod za poljoprivredu ŽZH

na vrh članka