Civilna zaštita traži devet pirotehničara

Civilna zaštita traži devet pirotehničara

Federalna uprava civilne zaštite je raspisala javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Federalnu upravu civilne zaštite.Civilna zaštita traži devet izvršitelja za ručnu pripremu i čišćenje terena u Odjelu za razminiranje.

 Opis poslova:

- obavlja poslove pirotehničara u pirotehničarskom timu, prema Standardnim operativnim procedurama Uprave;

- poštuje sigurnosne mjere i distance propisane SOP-om Uprave;

- upoznavanje vođe tima o narušavanju sigurnosti ili kršenju Procedura od strane drugih osoba iz tima;

- neposredno kontroliranje rada drugog pirotehničara u dvojcu, na svojoj razini, i poduzimanje svih mjera za osiguravanje kvalitete po uputama vođe tima, RR, VR IKK i SOP-a;

- snosi isključivu odgovornost za urađeni posao, tijekom rada u radnoj stazi na pirotehničkom radilištu, s pravom na ispunjenje uvjeta za nesmetano realiziranje postavljenih zadataka;

- izvršava naloge vođe tima i zamjenika vođe tima;

- sudjeluje u provođenju drugih protu-minskih akcija i operacije ''Brzi odgovor'';

- upozoravanje na opasnost od mina itd.;

- po nalogu direktora Uprave dužan je obučavati se za provođenje i drugih mjera zaštite i spašavanja, prema Programu proširenja funkcionalne namjene pirotehničkih timova, usvojenog na 41. sjednici Vlade FBiH, održanoj 9. siječnja .2008.godine;

- vrši i sve druge poslove koje odredi neposredni rukovoditelj, za koje je osposobljen.

Više informacija o javnom oglasu potražite ovdje.

Pogled.ba

na vrh članka