Čega se djeca najviše boje?

Čega se djeca najviše boje?

Strah je jedan od temeljnih osjećaja. Svojstven je svakoj osobi i vrlo je važan. Budući da smo svi u djetinjstvu imali određene strahove, odlučili smo istražiti čega se djeca najviše boje, koji su razvojni strahovi normalna pojava u određenoj dobi te kako ih roditelji mogu otkloniti.


Strahovi od natprirodnih bića u vrtićkoj su dobi najčešći. Oni spadaju pod razvojne strahove zajedno s na primjer strahom od samoće i mraka. 

Razvojni strahovi spontano se pojavljuju i spontano prolaze. Te strahove ne treba omalovažavati jer tada se zna dogoditi da dijete strah zatomiti kako bi udovoljilo roditelju ili odgajatelju. Roditelji mogu utješiti dijete tako da kažu čega su se oni bojali kada su bili mali. Strahove treba uvažiti, pokazati djetetu da ga se razumije jer oni su jedan od osnovnih dijelova emocionalnog razvoja čovjeka.

Razvojni se strahovi mijenjaju kako dijete raste jer se mijenjaju i brige s kojima se susreće. Broj strahova se smanjuje, a izvor se mijenja. Djeca se u osnovnoškolskoj dobi počinju bojati realnih situacija: ozljeda, bolesti i smrti. Sve više se javljaju strahovi od socijalnih situacija.

Strahovi se rijetko kod djece razviju u fobije. U Velikoj Britaniji je provedeno istraživanje koje je pokazalo da se fobije javljaju kod 5% djece osnovnoškolske dobi i oko 15% adolescenata.

Uzroci nastanka straha mogu biti različite prirode, često je uzrok iskustvo. Djeca najviše uče po modelu, pa treba pripaziti kako izražavamo strah pred njima. Ako se strah razvije kod djeteta, traje dugo i znatno utječe na djetetovo svakodnevno funkcioniranje, svakako potražite savjet stručnjaka.

Hrt.hr

Video sadržaj

na vrh članka