Instrukcija za klanje životinja u domaćinstvu za vlastite potrebe (svinjokolj)

Instrukcija za klanje životinja u domaćinstvu za vlastite potrebe (svinjokolj)

Klanje životinja za vlastite potrebe, tradicionalno se organizira i prakticira, najčešće pred dolazak zime, kako bi se domaćinstva osigurala sa zalihama mesa ili mesnim prerađevinama (različiti suhomesnati proizvodi), navodi se u Instrukciji Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

U Instrukciji, objavljenoj u vidu informativnog letka, koji se može u elektronskoj formi naći na internet stranici Instituta (inz.ba), ističe se da ovakva klanja životinja obično u improviziranim uvjetima su vrlo važna s javno-zdravstvenog aspekta. 

Ukoliko se ne poštuju osnovni veterinarsko-zdravstveni i sanitarno-higijenski uvjeti, ona mogu ugrožavati zdravlje ljudi, zdravlje životinja i mogu negativno uticati na okoliš. 

Ne dovodeći u pitanje da se ovakvo meso i proizvodi smiju koristiti samo za vlastite potrebe, vlastito domaćinstvo i ne smije se stavljati u promet, želja nam je da ukažemo na javno-zdravstveni aspekt ovakvog tradicionalnog klanja životinja, kažu iz INZ-a. 

U detaljnom opisu navedeni su rizici i smanjenje rizika kada je u pitanju klanje, obrada trupa, hlađenje trupa i jestivih organa, manipulacija i interni transport mesa, te postupci sa otpacima. 

Stalno prisutna opasnost od zaraznih i parazitarnih bolesti životinja (zoonoza), koje mogu da se prenesu na čovjeka direktnim kontaktom sa bolesne životinje, putem mesa i proizvoda od mesa, unutarnjih organa zaklanih životinja, izlučevina, organskog otpada nakon klanja, vode ili okoliša, daju ovakvom načinu klanja veliki javno-zdravstveni značaj. 

Ne treba pri tome zaboraviti činjenicu da je meso lako kvarljiva namirnica i dobra podloga za rast mikroorganizama, te pri manipulaciji zahtijeva kako temperaturne tako i higijenske uslove. 

Stoga ukazujemo na postupak klanja kroz korake koji se provode i najznačajnije rizike o kojim treba povesti računa, te mjere kojima se isti mogu smanjiti, navode iz Instituta. Izvor: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica / Pogled.ba

na vrh članka