Sestra Ivanka, jedna od tri enterostomalne terapeutkinje u Hrvatskoj

Sestra Ivanka, jedna od tri enterostomalne terapeutkinje u Hrvatskoj

U Hrvatskoj danas postoje samo tri enterostomalne terapeutkinje.

Riječ je o posebno educiranim medicinskim sestrama koje za svoj rad moraju imati licencije. Skrbe se za pacijente sa stomom i fistulom, bolesnike s kroničnim ranama i one kojima one prijete zbog dugog ležanja.

Sestra Ivanka Gašparić, enterostomalni terapeut KBC-a Sestre milosrdnice, jedna je od njih. Njezin djelokrug rada je briga za pacijente sa svim vrstama stoma, kroničnim ranama, inkontinencijom i fistulama.

Potreba za takvom vrstom specijalizacije je velika jer su to zahtjevni pacijenti. Samo u klinici za kirurgiju godišnje imaju oko 300 pacijenata sa stomom. Procjenjuje se da sa stomom u Hrvatskoj danas živi više od 7000 ljudi.

Hrt.hr

Video sadržaj

na vrh članka