16. svibnja 1916. Bliski Istok – kako su Britanci i Francuzi tajno dijelili ovaj dio svijeta?

16. svibnja 1916. Bliski Istok – kako su Britanci i Francuzi tajno dijelili ovaj dio svijeta?

Na tajnom dogovoru 1916. godine Britanci i Francuzi rukom su povukli linije po geografskoj karti Bliskog Istoka, čime su raskomadali Tursko Carstvo i tako zacrtali buduće državne granice koje postoje i danas. 

Na današnji dan 1916. godine zaključen je znameniti Sporazum Sykes-Picot o podjeli Osmanskog Carstva nakon što ono bude pobijeđeno u Prvom svjetskom ratu. Sporazum je dobio ime po britanskom i francuskom diplomatu koji su ga dogovarali. Britanac je bio Sir Mark Sykes, a Francuz François Georges-Picot. Prilikom sklapanja sporazuma rukom su crtali linije po geografskoj karti. Te su linije kasnije postale državne granice koje do danas određuju sudbinu milijuna ljudi na Bliskom istoku.

Prema Sporazumu Sykes-Picot trebala je Velika Britanija nakon rata dobiti kontrolu nad područjem današnjeg Izraela, Jordana, većeg dijela Iraka i područja uz Perzijski zaljev. Francuska je trebala dobiti područje današnjeg Libanona, Sirije, sjevernog Iraka i jugoistočne Turske. Rusija je trebala dobiti područje Istanbula i tjesnace Bospor i Dardanele. Osim toga, Rusiji bi pripali i armenski dijelovi Turskog Carstva. U doba sklapanja sporazuma Rusija je još bila carstvo tj. još nije bila započela revolucija.

Sporazum je bio tajan, sve dok ga nakon revolucije u Rusiji nije objavila nova boljševička vlada. Naime, komunisti su nominalno uveli princip “javne diplomacije” po kojoj više nije smjelo biti tajnih dogovora i paktova. Dotadašnje tajne dokumente carske vlade javno su objavili. Kad je objavljen Sporazum Sykes-Picot nastala je zgranutost među arapskim stanovništvom. Naime, njima su Britanci prethodno putem poznatog Lawrencea od Arabije (T. E. Lawrence) obećavali samostalnu državu.

Velika Britanija bila je osramoćena tim otkrivanjem istine jer je došlo na vidjelo da vodi dvoličnu diplomatsku politiku.

Izvor: narod.hr

na vrh članka