Mijenja se pristup lektiri

Mijenja se pristup lektiri

Već se godinama uvriježilo mišljenje da naši učenici ne vole čitati lektiru, da je nerazumljiva za njihovu dob i slično. U sklopu reforme "Škola za život" - počele su promjene i u tom području nastave. Mijenja se pristup lektiri, skraćuje popis knjiga koje se obvezno moraju pročitati, a dio naslova biraju sami učenici i učitelji. O djelu se mora razgovarati, a ne djecu odbijati pisanjem o djelu.

Majda Bekić Vejzović 30 godina je radila u razredu i pozdravlja tu ideju. Odgovor na pitanje zašto su njezini gimnazijalci voljeli čitati krije se upravo u tome što se o lektiri razgovaralo na satu.

Na temelju stručnih rasprava, sada je sasvim jasno kakva će lektira ubuduće biti. Učenici kao i učitelji žele više suvremenih naslova, više slobodno odabranih naslova.

Kanonskih, odnosno klasičnih djela imat će gimnazijalci najmanje 5 po razredu. Ostalih 5 prema izboru profesora, a jedno prema izboru učenika. Od 5. do 8. razreda dva obvezna djela, šest prema izboru nastavnika i jedno bira sam učenik.

Hrt.hr

Video sadržaj

na vrh članka