Don Tomislav Topčić: Biti ćete mi svjedoci do kraja zemlje

Don Tomislav Topčić: Biti ćete mi svjedoci do kraja zemlje

Uskrsna svijeća podsjeća nas na Krista Gospodina. Uskrsli Gospodin svojim je uskrsnućem raspršio tminu uskrsne noći, a time i sve noći koje su nadvile nad svijetom tijekom povijesti. Drugim riječima, neugasivim uskrslim svjetlom novog života obasjao je svijet koji je uronio u duboku mrklu tminu umiranja i smrti.

Ivan svjedoči za Isusa da je istinsko Svjetlo svijeta koje prosvjetljuje svakog čovjek. "Ne bijaše on Svjetlo, nego – da posvjedoči za Svjetlo. Svjetlo istinsko, koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dođe na svijet; i svijet po njemu posta, i svijet ga ne upozna." (Iv 1, 8-10) 

Gospodine tvoji su učenici u strahu od Židova zatvorili vrata. Ipak u dubini srca željno su te iščekivali u zatvorenoj sobi. Napokon si se pojavio i ušao kroz zatvorena vrata u sobi u kojoj su boravili. Svojim dolaskom povratio si im izgubljeni mir u srcu, i spokoj u duši (usp. Iv 20, 19-22). Nažalost i mi obični vjernici svakodnevno se susrećemo s istim problemima kao i tvoji apostoli nekoć. U srcima mnogih od nas vlada očaj, tuga, strah i neizvjesnost, jer živimo u nesigurnim i burnim vremenima. 

Pohodi nas Gospodine i uđi u naša srca, i u sva zatvorena područja našeg života. Ne dopusti da nam srce bude zatvoren grob, u koji neće prodrijeti zrake svjetla uskrsne noći. Uskrsni u našem srcu, jer jedinio tada možemo u dubini vlastita srca osjetiti svu snagu tvoga uskrsnuća. Neka uskrsno svjetlo zasja i izgara u našem srcu, da poput uskrsne svijeće gorimo i izgaramo za svijet u kojem živimo. Drugim riječima, da damo svoj skromni doprinos da svijet u kojem živimo što prije iziđe iz svoje smrtne tmine, i uskrsne za novi život u Bogu. Stoga neka nas tvoje uskrsnuće ispuni nepresušnom radošću i mirom. Uskrsli Gospodin razlog je naše radosti, jer je svojim uskrsnućem pobijedio smrt, i darovao nam je život vječni. 

U dubini srca odzvanjaju nam riječi Sv. Pavla: "Ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, biti ćeš spašen." (Rim 10,9). Svojim uskrsnućem darovao si nam istinsko spasenje i život vječni. Stoga radost uskrsnuća podijelimo sa svim ljudima dobre volje, jer Krist Gospodin nikoga ne isključuje iz svog spasenja. Neka u njihovim srcima zasja neugasivi uskrsni plamen žive vjere koji će ih učiniti autentičnim svjedocima Uskrslog Gospodina. 

Apostoli su bili prvi svjedoci Kristova Uskrsnuća, i u njegovo Ime propovijedali svim narodima, pozivajući ih na obraćenje, i opuštanje grijeha. Međutim, prije nego je uzašao na nebo savjetovao je svoje učenike da ostanu u gradu, i čekaju Duha Svetoga koji će na njih izliti svoju silu odnosno milost (usp. Lk 24, 46-49). Drugim riječima, Sila odozgor ispuniti će  ih nebeskom mudrošću i apostolskom hrabrošću, da mu budu svjedoci među narodima sve do kraja zemlje. Stoga: "primiti će te snagu Duha Svetoga, koji će sići na vas, i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji, i sve do kraja zemlje." Dj 1,8). 

Prije nego što je uzašao na nebo Isus je molilo za svoje učenike, uključujući i sve one koji budu slušali njihovu riječ. Krist Gospodin bio je u zajedništvu sa svojim Ocem i Duhom Svetim. Stoga je molio da i njegovi učenici budu jedinstveni, u zajedništvu s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Njihovo jedinstvo biti će pokazatelj da su poslani u njegovo Ime (usp. Iv 17, 20-26). 

Nakon nekog vremena izvede ih u Betaniju, podiže ruke i blagoslovi ih. Dok je uzlazio na nebo blagoslivljaše ih. Gledajući kakao Isus uzlazi u nebo padoše na koljenja i pokloniše mu. Nakon rastanka s Gospodinom radosno se vratiše u Jeruzalem, uđoše u Hram i blagoslivljahu Boga (usp. Lk 24, 50-53). 

Duh Sveti vodi, hrabri i tješi Crkvu Božju i usmjeruje sav tijek povijesti svijeta. Stoga želimo li svjedočiti Krista Raspetoga i Uskrsloga u svijetu, moramo se otvoriti Duhu Svetom koji nas vodi, brani, tješi i usmjeruje putem vječnosti. Ne bojmo se biti svjedoci Božji u današnjem svijetu koji prema Bogu i Crkvi gaji đavolsku mržnju, jer je Krist Gospodin pobijedio svijet. 

PIŠE DON TOMISLAV TOPČIĆ/MISIJA

na vrh članka