U 92. godini preminuo istaknuti kirurg akademik Ivan Prpić

U 92. godini preminuo istaknuti kirurg akademik Ivan Prpić

Akademik Ivan Prpić, istaknuti hrvatski kirurg i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) umro je u utorak u Zagrebu u 92. godini, priopćeno je u srijedu iz HAZU-a.Prpić se rodio 1927. u Sisku, a diplomirao je 1952. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 1958. specijalizirao iz opće kirurgije i 1960. doktorirao.

Usavršavao se u plastičnoj rekonstruktivnoj kirurgiji na Klinici za plastičnu kirurgiju Vojnomedicinske akademije u Beogradu (1958.), Centru za plastičnu kirurgiju u Edinburghu (1962.), na Kirurškoj klinici u Beču (1968.), na Wayne State University u Detroitu (1970./71.) te u Institut za estetsku plastičnu kirurgiju u Atlanti (1976.).

Od 1954. do umirovljenja 1994. dr. Ivan Prpić radio je na Kirurškoj klinici Medicinskog fakulteta u Zagrebu kojoj je od 1992. bio i predstojnik. Ondje je od 1959. bio voditelj službe za plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke, a od 1973. šef Zavoda za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke.

Kao kirurg posebno se bavio plastičnom kirurgijom šake i kirurgijom dojke te je bio pionir metode parcijalne mastektomije. Na Medicinskom fakultetu od 1973. bio je izvanredni, a od 1976. redoviti profesor.

Redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti postao je 1991. godine. Bio je voditelj Odbora za tumore Razreda za medicinske znanosti HAZU te je 1991. započeo organizirati znanstveni sastanak Bolesti dojke koji se od tada održava svake godine kao najdugovječniji Akademijin znanstveni skup s područja medicine.

Akademik Ivan Prpić bio je redoviti član Akademije za medicinske znanosti Hrvatske i član Europskog udruženja za bolesti dojke.

Objavio je više od 120 znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, od kojih su neki citirani u literaturi i udžbenicima za plastičnu kirurgiju. Autor je knjiga Kirurgija - priručnik za medicinske sestre, Kirurgija udžbenik za više škole za medicinske sestre i Kirurgija za medicinare.

(H)

na vrh članka