Zagrebački nadbiskup kardinal Bozanić odobrio i na snagu je stupio novi Statut Zbora prebendara

Zagrebački nadbiskup kardinal Bozanić odobrio i na snagu je stupio novi Statut Zbora prebendara

Nakon što je Zbor prebendara Prvostolne crkve zagrebačke prošao put obnove te usklađivanja svog ustrojstva i rada s novim crkvenim okolnostima i važećim propisima, Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije objavio je 30. rujna priopćenje koje donosimo u cijelosti.

Uzevši u obzir potrebu usklađivanja Statuta Zbora prebendara Prvostolne crkve zagrebačke s važećim općim i partikularnim kanonskim propisima, kardinal Josip Bozanić, zagrebački nadbiskup, odobrio je 14. rujna 2019. novi Statut Zbora prebendara, te je istim danom Statut stupio na snagu. Kongregacija za kler je prije odobrenja pregledala novi Statut 10. srpnja 2019. godine, naglasivši važnost i neophodnost unesenih promjena.

Osim što je novi Statut Zbora prebendara usklađen s važećim kanonskim propisima, on je nadahnut i propozicijama Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, a sastavljen je u skladu s poslanjem i djelovanjem Zbora prebendara, s naglaskom na liturgijske i pastoralne potrebe zagrebačke katedrale.

U novim crkvenim i društvenim okolnostima, Statut Zbora prebendara, kao temeljni pravni akt, želi pomoći Zboru prebendara da bude važan nositelj novog rasta i jačanja crkvenoga duha. Stupanjem Statuta na snagu, otvara se novo razdoblje darovano za život i djelovanje Zbora prebendara.

Kao što je široj javnosti poznato, u upravnom kaznenom postupku glede članova Zbora prebendara, dana 19. listopada 2017., donesena je Izvansudska odluka. Neuredno upravljanje crkvenim dobrima izaziva sablazan i nepovjerenje, stoga je vođenje kaznenih postupaka, iako neugodno, nužno sredstvo za uspostavu pravednosti i potrebnog reda.

I ovim putem smatramo važnim napomenuti da, glede novčanih iznosa što su se pojavili u medijskim napisima, nije riječ o otuđenju novčanog iznosa od strane Zbora prebendara, nego o ulaganju investitora koji su podigli kredite od banaka na temelju hipoteka na dvije prebendarske nekretnine. 

Gospodarska i financijska kriza dovela je dva spominjana projekta Zbora prebendara u teškoće za koje su već nađena rješenja. Zbor prebendara više nije vlasnik spomenutih nekretnina, jer su one prodane u skladu s kanonskim propisima. Zbor prebendara zadržao je svu svoju ostalu imovinu i nije opterećen kreditima. Neophodno je naglasiti da je tijekom cijelog vremena, od početka predmetnih projekata, Zbor prebendara financijski poslovao i posluje pozitivno.

Imajući sve to u vidu, bez imalo ustezanja, izražavamo duboko žaljenje zbog sablazni i zbog nanesene moralne štete. Za budućnost je korisno uočiti da je predmetni slučaj, iako ostavljajući ranu na tijelu Crkve, pomogao da se način djelovanja ove pravne osobe, koja se pozivala na drevne običaje, mijenja proglašenjem novoga Statuta, pregledanog od Kongregacije za kler. 

Novi Statut bit će od pomoći drevnom Zboru da vremenitim dobrima upravlja prema kanonskim odredbama i koristi ih isključivo za ciljeve koje određuje Zakonik kanonskoga prava, a to su: uređenje bogoštovlja, briga za dolično uzdržavanje klera i drugih službenika, vršenje djela apostolata i dobrotvornosti, napose prema siromasima.

Po završetku upravnog kaznenog postupka na nadbiskupijskoj razini, svi bivši članovi Zbora prebendara prihvatili su odluke i kaznene mjere donesene u odnosu na njih u Izvansudskoj odluci, osim preč. Ilije Žugaja koji je uputio utok na Kongregaciju za kler.

Kongregacija za kler je 14. rujna 2018. potvrdila u cijelosti Izvansudsku odluku, kao i sve izrečene odluke i kaznene mjere. Protiv Odluke Kongregacije za kler preč. Žugaj podnio je utok Vrhovnom sudu Apostolske signature. Njegov osobni postupak pri Vrhovnom sudu Apostolske signature sada je u tijeku.

Zagrebački nadbiskup će narednih dana prema novom Satutu imenovati članove Zbora prebendara. Uskoro nakon toga sazvat će prvu sjednicu novoga sastava Zbora prebendara na kojoj će novoimenovani prebendari pristupiti izboru službi u Zboru prebendara. Preuzimanjem službi novoimenovanih prebendara, prestat će služba Posebnog povjerenika za Zbor prebendara. Novi članovi Zbora prebendara Prvostolne crkve zagrebačke preuzimanjem službi preuzet će i odgovornost za brižno i redovno upravljanje Zborom.

Pod predsjedanjem zagrebačkoga nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića održan je u ponedjeljak, 30. rujna 2019., u Nadbiskupskom dvoru sastanak sa članovima Prvostolnog kaptola zagrebačkog.

U bratskom razgovoru Zagrebački nadbiskup i kanonici razgovarali su o aktualnim pitanjima života Crkve zagrebačke, a posebno o pastoralu u zagrebačkoj katedrali.

Kardinal Bozanić predstavio je članovima Prvostolnoga kaptola zagrebačkog novi Statut Zbora prebendara Prvostolne crkve zagrebačke.

Misija / ika / Tiskovni ured Zagrebačke nadbiskupije

na vrh članka