Petak, 09 Veljača 2018

Nino Raspudić: Istanbulska muka po Andreju Plenkoviću

Prov­la­di­ni me­di­ji i ko­men­ta­to­ri, s ushi­tom ro­di­te­lja ko­ji­ma ško­la­rac os­vje­tla obraz bes­pri­je­kor­nom re­ci­ta­ci­jom na Li­dra­nu, iz­vi­jes­ti­li su jav­nost kako je premijer An­drej Plen­ko­vić u Stra­sbo­ur­gu na ple­nar­noj sjed­ni­ci Eu­rop­skog par­la­men­ta go­vo­rio o bu­duć­nos­ti Eu­rop­ske uni­je na čak pet je­zi­ka, piše Nino Raspudić u najnovijoj kolumni zaVečernji list.

  • Objavljeno u Svijet
Više...

Riskirao je svoj život kako bi spasio divlju životinju u nevolji - video

Kudu (Tragelaphus strepsiceros) spada u rod goveda preživača. Odrasli mužjak varira od 220 do 270 kg, visine oko 140 cm. Sive je boje, koja se kod mlađih primjeraka prelijeva na smeđu. Karakterizira ga bijela maska između očiju, ogromne narandžaste uši i sedam do 12 bijelih poprečnih pruga na tijelu. Ono zbog čega je kudu na meti krivolovaca su njegovi predivni spiralni rogovi, piše Avaz.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed