Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

VI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 26.04.2021.godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:  

D n e v n i     red:

 1. Usvajanje zapisnika s V. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu Glazbene škole Ljubuški,
 3. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,
 4. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju,
 5. Izvješće o radu za 2020. godinu i Program rada za 2021. godinu JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,
 6. Izvješće o radu za 2020. godinu, Program rada i financijski plan za 2021. godinu JP Parkovi d.o.o. Ljubuški,
 7. Trogodišnji Plan poslovanja za period 2021. – 2023. godinu JP Parkovi d.o.o.,
 8. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),

10. Prijedlog Zaključka o usvajanju godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada

            Ljubuškog za 2020. godinu,

     11.  Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada

             Ljubuškog za projekte iz područja športa,

 1.  Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture,
 2. Prijedlog Odluke utvrđivanjima uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća Grada Ljubuškog sa Javnim oglasom za izbor i imenovanje,
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanja članova Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnih vijeća Grada Ljubuškog,
 4. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog,

 17. Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,

 18.  Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne  svrhe:

                a) „Vinarija Buntić“ vl. Marin Buntić,

                b) Vinogradi Nuić d.o.o. zastupan po direktoru Josipu Nuiću,

                c) Catena d.o.o. zastupana po direktoru Slavenu Petrušiću,

                d) „Vino Milas“ vl. Zdenko Milas,

                e) „JSB“ vl. Leon Begić,

                f) Vinarija Majić d.o.o. zastupana po direktoru Vjekoslavu Majiću,

       19. Prijedlog Zaključka o zamjeni nekretnina između Grada Ljubuškog i Ante (Ivan)

             Bilića,  Ane (Ivan) Premelč i Miroslava (Ivan) Bilića,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški. 

                                                                                                            PREDSJEDNIK,

                 Tihomir Kvesić