Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je za N1 kako očekuje da bi prva cjepiva u BiH mogle biti do petka ili najkasnije ponedjeljka s obzirom da su sve procedure završene. Ostalo je još samo da direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar potpiše ugovor s kompanijom Medimpex što se ubrzo očekuje.

“Vlada FBiH je sinoć donijela zaključak u kojem je u tačci 2. zadužila ZZJZ FBiH bez odlaganja zaključi ugovor sa Medimpexom. Ukupna količina je 500.000 cjepiva, a kompanija garantuje izvršenje posla. U prvom kontigentu najmanja količina je 100.000 cjepiva, a rok isporuke je tri dana od dana potpisivanja akreditive. Akreditivi su osigurani“, rekao je Novalić za N1.

Odgovarajući na pitanje da li je ovo moglo biti urađeno i ranije, premijer FBiH je kazao da su krenuli u proceduru onog trenutka kada je Vijeće ministara kazalo da ne mogu nabaviti vakcine, odnosno da imju problem sa Covax sistemom i dalo dozvolu entitetima da ih nabave.

“Osnovali smo ad hoc grupu i zadnjih 10 dana riješili sve proceduru i dali Zavodu. Kao osoba, ne kao premijer, mislim da je ovo sve presporo i da se moralo ići ranije”, kazao je Novalić.

Istakao je kako prva cjepiva očekuju do petka ili najkasnije ponedjeljka o čemu će Ured za informiranje Vlade FBiH obavijestiti javnost.

“Razgovarali smo i s direktorom ZZJZ FBiH koji nas je uvjerio da imaju dobro pripremljen plan imunizacije u dogovoru s 10 županijskih zavoda za javno zdravstvo. Kada smo saznali iz medija da se na Aerodromu Sarajevo dešava da dolazi do nepotrebnog zadržavanja cjepiva, odlučili smo da obavimo razgovore s predstavnicima Aerodroma da vidimo šta je posrijedi da bi te eventualne probleme riješili prije dolaska samih cjepiva”, zaključio je Novalić.

Vlada Federacije BiH se na hitnoj sjedici koja je održana sinoć upoznala sa informacijom o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke cjepiva protiv koronavirusa (COVID-19), koju je pripredmio Ad hoc tim.

Na osnovu ove informacije i procjene ponuđenih cijena, rokova isporuke, ponuđenih količina i garancija za dobro izvršenje posla, Vlada je zadužila Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH da, bez odlaganja, zaključi ugovor za nabavku cjepiva s jedinim ponuđačom koji je dostavio potpunu ponudu, a to je Medimpex d.o.o. Sarajevo (Sputnik V).

Ukupna količina cjepiva koje se nabavljaju ugovorom je 500.000.

Ugovorom treba definirati da ponuđač garantira dobro izvršenje posla, da je količina prvog kontigenta najmanje 100.000 cjepiva, a rok za njegovu isporuku tri radna dana od dana potpisivanja akreditiva.

Ugovorom će biti definirano da će se plaćanje cijene vršiti sukcesivno, po isporuci cjepiva i dobivanja odobrenja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH za upotrebu cjepiva.

Vlada je Ad hoc tim zadužila da nastavi s radom i sa svim ostalim ponuđačima koji zahtijevaju dodatne rokove za dostavljanje ponuda ili eventualno novim ponuđačima, koji se naknadno pojave nastavi pregovore za nabavku dodatnih količina cjepiva.

Zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo zdravstva da odmah poduzmu aktivnosti za preraspodjelu sredstava planiranih u Proračunu Federacije BiH za 2021. godinu na Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH, za potrebe nabavke cjepiva protiv koronavirusa (COVID-19).

Izvor:pogled.ba

error: Content is protected !!