Cjenik usluga radio postaje Ljubuški

Radio spot do 20”..………………………….. =  5,00 KM
Radio spot do 30” .………………………….. =  7,00 KM
Radio spot do 45” .……………………………=  9,00 KM
Radio spot do 60”  ………………………….. = 11,00 KM
Radio spot duži od 60”…..………………….. = 13,00 KM

POPUSTI!

Preko 30 emitiranja——————— 10% popusta
Preko 60 emitiranja ——————–  20% popusta
……………………………………………………………………………………………………………
CIJENA ZAKUPA PROGRAMA
1minuta………………………………………………………………………………… = 11 KM

IZRADA  RADIO  SPOTOVA
Jingl ………(ideja i osmišljavanje)  …………………………….. = 280,00 KM
Spot (podloga+glas)………………………………………………= 100,00 KM
Dorada spota………………………………………………………………….=   30,00 KM
—————————————————————————————————————-
Cijena prigodnih čestitki…………………………………………. = 7,00 KM
—————————————————————————————————————–
Telefoni: 039/ 831-930        fax: 039/ 832-736  
E-mail: hrlj@tel.net.ba
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ž/r – KM : 338 160 22001134 46 Unicredit zagrebačka banka d.d. Mostar
ž/r – KM : 161 020 00059900 42 Raiffeisen Bank d.d. BiH
ž/r – euro: 7100-978-4806-02263-4  Unicredit Zagrebačka banka d.d. Mostar
————————————————————————————————————-
Na sve gore navedene cijene obračunava se  PDV = 17%
Agencijski rabat = 20%  (rabat se ne odobrava za vrijeme izbornih kampanja za političke subjekte)

  RADIO LJUBUŠKI

                                                       V.D. RAVNATELJA
                                                        Drago Vukojević