Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH je u četvrtak, 18.03., sukladno zaključku Vlade FBiH od 16.03.2021. godine, potpisao ugovor sa veledrogerijom „Medimpex“ d.o.o. Sarajevo za nabavu cjepiva protiv COVID-19 u Federaciji BiH, priopćeno je iz Zavoda.

Ugovor je potpisan nakon što je Vlada Federacije BiH zadužila Zavod za javno zdravstvo FBiH da bez odlaganja potpiše ugovor s odabranom veledrogerijom.

Medimpex d.o.o. Sarajevo se ugovorom obavezao da isporuči 500.000 doza cjepiva Gam-Covid-Vac (SPUTNIK V) za potrebe imunizacije stanovništva na području Federacije BiH u 2021. godini, te da će prva isporuka od 100.000 doza cjepiva biti isporučena u roku od tri radna dana nakon potvrde o prihvaćanju akreditiva od prozvođača, a preostale isporuke od 400.000 doza cjepiva da će isporučivati sukcesivno.

Medimpex d.o.o Sarajevo se takođe obavezao da će od Federalnog ministarstva zdravstva ishoditi dozvolu za interventni uvoz kompletne ugovorene količine cjepiva, uz naznaku da će isto uvoziti i cariniti sukcesivno, priopćenio je iz ZZJZ FBiH uz napomenu da o navodnoj i eventualnoj registraciji cjepiva u narednom periodu Zavod ne može špekulirati, te da je takve vrste informacija nadležna Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.   

Izvor: pogled.ba

error: Content is protected !!