Studij arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru proveo je drugu kampanju arheoloških istraživanja na lokalitetu Stari grad Ljubuški.

Istraživanja su organizirana u okviru europskog projekta „FORT-NET – Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori”. Riječ je o projektu u okviru programa prekogranične suradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji financira Europska Unija, piše hercegovina.in.

Studij arheologije je, kao izvođač arheoloških radova, proveo drugu fazu istraživanja pod vodstvom doc. dr. sc. Nine Čuljak.

Članovi stručnog arheološkog tima bili su: prof. dr. sc. Ante Uglešić, izv. prof. dr. sc. Dario Vujević, doc dr. sc. Edita Vučić, v. asist. Mirko Rašić, mag. arheol. Tino Tomas, mag. arheol. Marina Boban, mag. arheol. Stipan Dilber te studenti Studija arheologije u Mostaru i radnici Javnog poduzeća Parkovi d.o.o. Ljubuški.

Druga faza istraživanja bila je usmjerena prvenstveno na prostor manjeg obora uz kulu Hercegušu, budući da će uslijediti restauracija i konzervacija tog prostora.

Također su pored centralnog prostora (O.H., A1-2, B1-2) istražene i sonde P-1, P-2, P-3, P-4, kao i V.O.-1, čime je dobivena potpunija slika o ovom značajnom povijesnom spomeniku.

Slijedi obrada materijala i objava rezultata istraživanja. U sklopu ovog projekta studenti Studija arheologije Filozofskog fakulteta u Mostaru su (pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Darija Vujevića) imali priliku odraditi svoju studentsku praksu – terensku nastavu.

Izvor: Bolji Ljubuški

error: Content is protected !!