U utorak 30. ožujka 2021. godine u Širokom Brijegu je, pod predsjedavanjem predsjednika Vlade Zdenka Ćosića, održana 86. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Na današnjoj sjednici Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pečatu Županije Zapadnohercegovačke, koji je uputila u daljnju proceduru Skupštine Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je donijela Odluku o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za izbor i imenovanje na poziciju branitelj Zavoda u Županijskom zavodu za pravnu pomoć; Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2021. godinu i Odluku o davanju suglasnosti na izmjenu Odluke o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje za 2021. godinu.

Vlada je prihvatila Periodično izvješće o izvršenju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine; Izvješće o radu Županijskog zavoda za pravnu pomoć za 2020. godinu; Izvješće o radu Javne ustanove Razvojna agencija Županije Zapadnohercegovačke – HERAG za 2020. godinu; Izvješće o radu Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu; Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje oduzetom imovinom za 2020. godinu; Izvješće o radu Povjerenstva za davanje mišljenja po zahtjevu za jednokratnu novčanu pomoć kod teške invalidnosti ili teške bolesti za 2020. godinu; Godišnje izvješće o radu Stručnog povjerenstva za polaganje ispita općeg znanja za 2020. godinu; Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite za 2020. godinu i Izvješće o radu Policijskog odbora za 2020. godinu, dok je Izvješće o radu Županijskog pravobraniteljstva Županije Zapadnohercegovačke za 2020. godinu primila k znanju.

Također, Vlada je zbog isteka mandata razriješila Milana Galića dužnosti komesara policije u Ministarstvu unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke te ga, nakon procedure izbora komesara policije, ponovo imenovala na istu dužnost.

Izvor: Vlada ZHŽ-a

error: Content is protected !!