Poštovani,

U svezi s posljednjim događanjima i prelasku na tzv. Turski tok, BH-Gas želi obavijestiti javnost o činjenicama koje su utvrđene od 1. 4. 2021. godine.

Nakon samoinicijativne odluke Energoinvesta o promjeni transportnog puta gasa i nasilnog onemogućavanja BH-Gasa u izvršavanju radnih zadataka dana 2. 4. 2021. godine podnesena je kaznena prijava Federalnoj upravi policije. Tom prilikom predata je obimna dokumentacija koja potvrđuje nezakonito djelovanje Energoinvesta uz poseban naglasak da sustavom nabavke gasom i nominacijama od 1. 4. 2021. godine upravlja Transportgas Srbija i Gas Promet Pale. O ovome su predati dokazi FUP-u.

Ukratko, druga država vodi gasni sistem FBiH.

Pored ovoga FUP-u je dokumentirano da niti FGSZ, niti Transportgas Srbija nisu prihvatili argument Energoinvesta da se ugovori na “starom” transportnom putu raskinu iz razloga više sile. Znači, ugovori su važeći sa inotransporterima i izvršeni su zakupi na tim sustavima, ali je Energoinvest i pored te činjenice promijenio transportni put. Pored ovako iznesenih činjenica opisane su i sve radnje koje su dovele do ovakvih djelovanja, a posebno događanja prije potpisa Aneksa ugovora sa Gazprom Exportom jer Gazprom nije tražio prelazak na Turski tok zbog ekonomskih razloga već zbog POLITIČKIH RAZLOGA i to je jasno rečeno na online sastanku prije samog potpisa Aneksa. BH-Gas je tada tražio da se obavijesti Vlada FBiH o ovome, ali Energoinvest to nije učinio i bez supotpisa BH-Gasa potpisao je Aneks 85.

Daljnja događanja su vezana za ugrožavanje sigurnosti opskrbe jer je Energoinvest izbacio BH-Gas iz poslova nominacije i narudžbi gasa tako da je došlo do pada pritiska u transportnom sustavu BH-Gasa. O svim događanjima i igrama na transportnom sustavu BH-Gas će danas dopuniti kaznenu prijavu sa dokazima događanja na sustavu. Sustav bilježi svaki sat što se događa na sustavu, a kamere bilježe i tko ulazi u dispečerski centar. Ovaj segment kamera će biti podrobno objašnjen FUP-u jer ne mogu narudžbe gasa biti zasnovane na dojavama pojedinih zaposlenika BH-Gasa (sumnja) ili na vođenju ovih poslova iz susjedne zemlje. Svim ovim događanjima narušen je suverenitet BiH i Energoinvest je stavio gasni sistem u ruke druge zemlje i njenog dispečerskog centra. BH-Gas je kompletan transportni sustav u FBiH sa automatskog vođenja prebacio na ručno čime je omogućeno da potrošači duže vremensko razdoblje imaju prirodni gas, odnosno iz sustava se preuzima prirodni gas bez sigurnosnog automatskog vođenja.

Dalje, po pitanju izjava datih od strane Energoinvesta o nekakvim interesima BH-Gasa prema FGSZ odlučno odbijamo te izjave i samo želimo reći da RASKID UGOVORA SA FGSZ IZNOSI 23 mil. USD I DA NE ŽELIMO DA OVO PLATE GRAĐANI FBiH. Kako sada stvari stoje platit će, jer je Energoinvest bez rješavanja prethodnog pitanja krenuo u proces prelaska na tzv. Turski tok, a pri tome obmanjujući Vladu FBiH i javnost o prisili prelaska jer Beregovo kao primopredajno mjesto radi i radit će i to je argument i FGSZ.

Na kraju, BH-Gas za sve izneseno u ovom priopćenju ima dokaze i iste je predao i predat će FUP-u, ali ono što je žalosno je to da susjedna država vodi gasni sistem FBiH i da se BH-Gasu ne dozvoljava da izvršava redovne radne zadatke. Vlada FBiH je 1. 4. 2021. godine zadužila FMERI da dostavi sve dopise Energoinvesta i BH-Gasa federalnom tužiteljstvu i BH-Gas sa radošću jedva čeka da se akteri svih ovih događanja procesuiraju uz analizu svih događanja na transportnom sustavu i obveza po ugovorima koje je Energoinvest potpisao nikad ne osporavajući bilo koje rješenje iz istih.

BH-Gas će povodom nastalih događanja organizirati press konferenciju u prostorijama BH-Gasa u 15 h i šire obrazložiti novonastalu situaciju. Pozivamo medije da se odazovu ovom pozivu posebno iz razloga teme koja će biti prezentirana.

S poštovanjem,

v.d. Direktor

Jasmin Salkić

Izvor:pogled.ba