JP Elektroprivreda HZHB, distribucijsko područje Jug, poslovnica Elektro Ljubuški obaviještava mještane Zvirića da će u srijedu 7. travnja 2021. godine u 10 sati na lokalitetu gospodarske zone Zvirići pustiti pod napon novoizgrađene montažno-betonske transformatorske stanice s priključnim srednjenaponskim vodovima:

  1. MBTS “GZ Zvirići 3” s priključnim srednjenaponskim vodom MBTS “Gradsko groblje-GZ Zvirići”
  2. MBTS “GZ Zvirići 4” s priključnim srednjenaponskim vodom MBTS “Bučine 2-GZ Zvirići”

Transformatorske stanice i priključni srednjenaponski vodovi ostaju trajno pod naponom.

error: Content is protected !!